Spring til indhold

50 mio. kr. til beskyttelse af flygtninge og forebyggelse af irregulær migration i Afrika

12.12.2019  14:30
Minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, er i dag i Berlin for bl.a. at drøfte Afrika og migration. I den anledning annoncerer han et nyt bidrag på 50 mio. kr. til EU’s Trustfond for Afrika, hvor både Danmark og Tyskland er blandt de allerstørste donorer.

Bidraget skal være med til at imødegå grundlæggende årsager til irregulær migration og fordrivelse, sikre bedre håndtering af migration, støtte beskyttelsesindsatser i nærområderne samt styrke samarbejdet på tilbagetagelsesområdet. Under sit besøg i Berlin mødes ministeren bl.a. med tyske parlamentarikere og regeringsrepræsentanter. Møderne handler om potentialet for samarbejde om et løft af Afrika, både gennem EU og bilateralt, med fokus på migration, klima, beskæftigelse og investeringer.
 
”Vi skal tage fat i årsagerne til, at mennesker migrerer irregulært - og samtidig styrke beskyttelsen, så færre udsættes for overgreb og misbrug undervejs. Med det nye bidrag til EU’s Trustfond for Afrika på 50 mio. kr. er Danmark med til at sikre beskyttelse af irregulære migranter og flygtninge i Libyen og arbejde for en stabilisering af Sahel-regionen. Bidraget understøtter regeringens store europapolitiske prioritet om et retfærdigt og humant asylsystem, hvor vi kan hjælpe flere i nærområderne og langs migrationsruterne,” siger Rasmus Prehn.
 
”Regeringen arbejder for en markant prioritering af Afrika i EU, og i den sammenhæng er Tyskland en helt afgørende samarbejdspartner. Jeg vil særligt bruge mit besøg til at fortælle om den danske regerings arbejde på migration, klima og udvikling samt undersøge mulighederne for øget samarbejde på de dagsordener.

Baggrund

Med et nyt bidrag på 50 mio. kr. til EU’s Trustfond for Afrika understreger regeringen sit engagement i EU’s bestræbelser på at finde fælles løsninger på udfordringerne på migrationsområdet. Konkret er det danske bidrag øremærket FN’s beskyttelsesindsatser for irregulære migranter og flygtninge i Libyen, nødevakuering af flygtninge fra de libyske detentionscentre til Rwanda, samt stabiliseringsindsatser i Sahel-regionen, hvor øget stabilitet og sikkerhed vil være med til at forebygge nye migrations- og flygtningestrømme mod Europa.

 

For yderligere presse:

Presserådgiver Laura Sørensen Topp
Mail: lautop@um.dk
Telefon: +45 6197 9241