Spring til indhold

Ny udviklingsstrategi skal baseres på stærke universelle værdier

30.03.2012  15:30
I dag sender udviklingsminister Christian Friis Bach en ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde i offentlig høring. Alle interesserede opfordres til at give deres mening til kende.

Udviklingsminister Christian Friis Bach sender i dag en ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde i offentlig høring. Alle interesserede opfordres til at give deres mening til kende.

I den forbindelse udtaler Christian Friis Bach:

”Da jeg sidste år tiltrådte som udviklingsminister, lå det mig på sinde, at vi hurtigt fik sat en åben og inklusiv proces i gang for at formulere en ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde. Derfor er jeg glad for, at regeringen allerede nu kan sende en strategi i offentlig høring. Strategien skal være med til at skabe bred opbakning i Folketinget og blandt danskerne til vores udviklingssamarbejde i nogle af verdens fattigste lande.”

Den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde har tre overordnede mål; at bekæmpe fattigdom, fremme menneskerettigheder og skabe grøn vækst. Danmark vil, som noget nyt, anlægge en rettighedsbaseret tilgang til udvikling, som gør arbejdet for menneskerettighederne til både et mål for den danske indsats og et middel til at bekæmpe fattigdom.

Fire prioritetsområder
Strategien lancerer fire strategiske prioritetsområder for udviklingssamarbejdet; demokrati og menneskerettigheder, grøn vækst, sociale fremskridt og stabilitet og beskyttelse.

For demokrati og menneskerettigheder vil Danmark have et styrket fokus på såvel frihedsrettigheder som økonomiske og sociale rettigheder, herunder også faglige rettigheder.

Grøn vækst er en ny udviklingspolitisk prioritet, hvor Danmark skal arbejde for at fremme en økonomisk vækst i udviklingslandene, især inden for landbrug, vand og energi, hvor Danmark og danske virksomheder har meget at bidrage med.

En anden ny udviklingspolitisk prioritet er arbejdet for sociale fremskridt, sundhed og uddannelse, sociale sikkerhedsnet og seksuelle og reproduktive rettigheder.

Med fokus på stabilitet og beskyttelse lanceres blandt andet en styrket dansk indsats i skrøbelige og konfliktramte stater, hvor udfordringerne også har betydning for den regionale fred og sikkerhed.

Hertil siger udviklingsministeren:

”Danida har lige fejret 50 års jubilæum, og med fejringen så vi tilbage på alt det, som vi har været med til at skabe og bygge op. Men nu skal vi se fremad i kampen mod fattigdommen. Med strategien sætter vi menneskerettighederne i centrum. Menneskerettigheder er, sammen med sociale fremskridt, grøn vækst og en særlig indsats for de mest udsatte mennesker i skrøbelige stater, omdrejningspunkt for strategien. Den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde er et ambitiøst bud på et stærkt internationalt engagement”.

Den offentlige høring varer frem til den 22. april 2012. Høringssvar kan sendes til strategi2012@um.dk.

For yderligere information, kontakt:
Asser Rasmussen Berling, Udenrigsministeriet, tlf.: 2528 3752