Spring til indhold

Vareeksporten eksklusive skibe, fly og brændsler steg 3,7 i februar 2021. Vareeksporten har de seneste tre måneder nået nogenlunde samme niveau som for et år siden. 

09.04.2021  11:28
I februar 2021 steg vareeksporten, som krydser dansk grænse, eksklusiv energivarer, skibe og fly 3,7 pct. i forhold til januar, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Årsstigningstakten, dvs. den sæsonkorrigerede vækst de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -3,4 pct. fra -3,2 pct. i forrige måned. De seneste tre måneder er den sæsonkorrigerede vareeksport eksklusiv brændsler, skibe og fly steget 4,7 pct. i forhold til tre måneder forud. 

Væksten i februar på 3,7 pct. kan især henføres til højere vareeksport til Kina, som også steg betydeligt i januar. Også vareeksporten til Sverige er steget markant i de seneste måneder. Om-vendt er vareeksporten til især USA og Nederlandene faldet betydeligt i de første to måneder af 2021. Samlet set har den samlede vareeksport, som krydser dansk grænse, eksklusive brændsler, skibe og fly, haft en tydelig opadgående trend siden lavpunktet i april 2020 og har de seneste tre måneder nået nogenlunde samme niveau som for et år siden. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Download som word eller PDF