Spring til indhold

Nye ambassadører starter arbejdet i spændende vækstlande

01.08.2014  07:04

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

”Jeg er glad for, at vores fire nye ambassadører i dag starter arbejdet med at fremme danske interesser og synspunkter i fire spændende vækstlande. Det er kulminationen på den største reform af den danske udenrigstjeneste i nyere tid, en reform som regeringen lancerede tidligere på året.

Verden udvikler sig hastigt, globaliseringen skaber nye magtcentre og vækstøkonomier, og vi skal være til stede der, hvor Danmark får mest gavn af det, politisk og økonomisk. De nye ambassader vil både skulle hjælpe danske virksomheder og borgere og samarbejde med landene om den udvikling, de er inde i og de valg, de skal træffe. En reformeret og moderne udenrigstjeneste giver os gode betingelser for at fremme danske interesser og spille en aktiv og konstruktiv rolle i verden.”

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

”Med ambassadereformen får Danmark direkte adgang til 300 millioner flere mennesker og forbrugere end hidtil, og reformen giver danske virksomheder et bedre afsæt på de nye vækstmarkeder. De 10 største vækstmarkeder forventes frem mod 2017 at stå for 60 procent af den globale vækst. Det er vigtigt, at vi er til stede i disse lande og herigennem styrke vores eksport og tiltrække flere investeringer til Danmark for at skabe jobs herhjemme.”

Baggrund
Udenrigsministeriet lancerede den 16. januar 2014 reformen af den danske udenrigstjeneste, der bl.a. indebærer, at Danmark åbner ambassader i Nigeria, Filippinerne, Colombia og Myanmar/Burma og et handelskontor i Lagos i Nigeria. Det er lande med vækst, potentiale og stigende international politisk og økonomisk indflydelse. Dermed får Danmark direkte adgang til flere end 300 millioner mennesker og forbrugere end før reformen og samtidig styrkes serviceniveauet for det stigende antal danske borgere, som arbejder, besøger eller har andre aktiviteter i landene. Desuden styrkes tilstedeværelsen i flere vækstlande og EU’s beslutningscentre. For at finansiere reformen har regeringen lukket en række repræsentationer og reduceret bemandingen andre steder. 

Hovedpunkterne i reformen er:

  • Der åbnes ambassader i Nigeria, Colombia, Filippinerne og Myanmar/Burma samt et handelskontor i Lagos i Nigeria. 
  • Indsatsen styrkes på vækstmarkeder som Kina, det sydlige Afrika, Tyrkiet og Peru. Desuden styrkes indsatsen i EU’s vigtigste beslutningscentre (Bruxelles, Berlin, Paris, London). Endeligt afsættes flere ressourcer til det arktiske arbejde. 
  • Der lukkes repræsentationer i Cypern, Luxembourg, Schweiz, Slovenien, Slovakiet, Milano (handelskontor) og Libyen. Desuden udfases repræsentationskontoret i Niger, ligesom ambassaden i Afghanistan reduceres de kommende år.

Se oversigten over Danmarks repræsentationer.

Yderligere information
Andreas Gylling Æbelø, særlig rådgiver for handels- og udviklingsministeren, tlf.: 25 26 76 85
Asbjørn Haugstrup, særlig rådgiver for udenrigsministeren, tlf.: 26 72 94 21