Spring til indhold

Ny evaluering roser dansk effektivitet i Niger trods risikabel sikkerhedssituation

03.02.2020  13:33
Fokus på Niger som en skrøbelig stat, hvor fleksible programmer og samarbejde med lokale partnere har sikret succes.  Men lukningen af Danidas kontor i Niger har givet færre muligheder for indflydelse og opfølgning.

Den danske indsats i Niger viser, at det er muligt at engagere sig i en region med lavt sikkerhedsniveau og opnå betydelige resultater. Sådan står der i en ny evaluering af det danske udviklingssamarbejde med Niger i perioden 2009 – 2018. Trods den stigende uro i landet er det lykkedes at gennemføre programmerne på en effektiv måde. Programmerne har været fleksible, og de er blevet tilpasset en ny situation. Medvirkende til succesen er de lokale partnere i Niger, støtten til decentralisering og samarbejdet med veletablerede institutioner i områderne.

Niger er verdens fattigste og mindst udviklede land. De seneste år er sikkerhedssituationen i landet blevet voldsomt forværret på grund af væbnede oprør i nabolandene Libyen, Mali og Nigeria med grænseoverskridende terrorgrupper. To regioner er som følge heraf i undtagelsestilstand.

Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde i Niger mellem 2009 og 2018 udgør 641 millioner kroner. 42 procent er gået til programmer inden for landbrug og 41 procent til vandsektoren. 17 procent er brugt til programmer for god regeringsførelse, som omfatter ligestilling, håndtering af den demografiske udfordring, menneskerettigheder, stabilitet og fred samt demokratisering.

Siden 2008 har Niger været betegnet som en skrøbelig stat. Det medfører udfordringer inden for samfundsforhold og økonomi, miljø, politik og sikkerhed. Udfordringer, som gør det vanskeligt for myndighederne at styre og håndtere kriser. Evalueringen konkluderer, at de danske programmer har været relevante, fordi de netop har forholdt sig til Niger som en skrøbelig stat.

Udviklingssamarbejdet har blandt andet styrket de statslige institutioner, og flere programmer har været målrettet særligt udsatte områder som Diffa, der er i undtagelsestilstand. Men evalueringen konstaterer også, at landbrugsprogrammerne ikke har været målrettet de allerfattigste og mest sårbare mennesker. Samtidig har programmerne heller ikke adresseret nogle af de grundlæggende årsager til den skrøbelige situation. Her nævner evalueringen spørgsmål om forvaltning af naturressourcer og adgang til produktionsmidler.

Klimaforandringer burde ifølge evalueringen være bedre indarbejdet i programmerne, da Niger er udfordret af både tørke og oversvømmelser. Problemer, som landbruget kan bidrage med at løse.

Evalueringen efterspørger flere ressourcer og mere personale efter lukningen af kontoret i Niger i 2014. Siden den danske ambassade i Ouagadougou har overtaget styringen af programsamarbejdet i Niger, har der været mange udfordringer. Der mangler ressourcer til løbende overvågning og opfølgning af programmerne, ligesom der ikke længere er samme form for dialog med ministerier og samarbejdspartnere.

Evalueringen er foretaget af det belgiske konsulentfirma ADE. Evalueringsrapporten (på fransk) kan downloades fra www.evaluering.um.dk.

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt Mike Speirs, Udenrigsministeriets Evalueringskontor, på 33920516 eller mikspe@um.dk