Spring til indhold

Nye humanitære standarder for nødhjælp kan redde liv

11.12.2014  15:48

Op til 150 humanitære aktører mødes fredag i København for at vedtage nye retningslinjer for, hvordan man øger kvaliteten af den humanitære bistand med et sæt nye standarder for humanitære indsatser og gennem en certificeringsproces, der skal være med til at sikre, at de humanitære organisationer lever op til højere og vel at mærke de samme standarder.

På konferencen lanceres den såkaldte Fælles Humanitære Standard (Core Humanitarian Standard), som er udarbejdet over det seneste år med støtte fra Danmark og i tæt samarbejde mellem en lang række humanitære organisationer, internationale netværk og en række donorer, herunder EU og FN.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

”Det er fantastisk, at det er lykkedes at opnå enighed mellem flere hundrede aktører om et nyt sæt standarder, der skal guide de næste mange års humanitære indsatser. Jeg tror ikke, man kan overvurdere betydningen af, at alle verdens nødhjælpsarbejdere nu får nogle fælles retningslinjer at arbejde efter. Vi har under naturkatastrofer i eksempelvis Haiti set, hvordan for mange organisationers ukoordinerede indsatser kan virke mod hensigten, vi har set ebola-indsatsen komme for sent i gang, og vi oplever lige nu et utal af kriser rundt omkring i verden med stort behov for at styrke koordineringen og den livreddende indsats. At redde liv må og skal altid stå i første række.”

”Jeg vil den kommende tid arbejde for, at de nye fælles humanitære standarder udbredes til verdens regeringer, både når det gælder donorer og de lande, der modtager hjælpen. Mit mål er, at Danmark kan gå i front på dette område og hånd i hånd med både NGO’er, EU, andre donorer og FN sikre, at vi ved det globale humanitære topmøde i Istanbul i maj 2016 får hele verden til at tilslutte sig de nye humanitære standarder. Det vil kunne redde utallige liv”, siger ministeren.

Den Fælles Humanitære Standard kommer på et tidspunkt, hvor behovet for regulering og effektivisering af internationale humanitære indsatser aldrig har været større. De store humanitære kriser i blandt andet Syrien, Irak, Sydsudan og den Centralafrikanske Republik illustrerer, at de globale humanitære behov til stadighed overstiger den hjælp, der er til rådighed. Det er derfor endnu vigtigere, at den hjælp der gives, udføres effektivt, koordineret og på basis af reelle behov.

Den Fælles Humanitære Standard indeholder 9 konkrete målsætninger for levering af humanitær bistand. Den humanitære bistand skal bl.a. være relevant og baseret på behov, og den skal leveres effektivt og på det rette tidspunkt. Bistanden skal endvidere bidrage til at minimere fremtidige risici og skabe modstandskraft i berørte lokalsamfund. Folk der modtager humanitær bistand skal have adgang til information og inddrages i relevante beslutninger. Der skal oprettes klageinstanser, så folk har mulighed for at klage, hvis ikke de modtager den hjælp, de har brug for. Bistandsindsatsen skal være koordineret, og de humanitære aktører skal være villige til at lære af deres erfaringer. De humanitære organisationer skal sikre sig, at deres personale har den nødvendige træning og er kvalificeret til at håndtere deres specifikke opgaver, og de skal leve op til visse regnskabsmæssige krav, der også sikrer, at midlerne ikke misbruges.

Danida støtter i fællesskab med de danske humanitære partnerskabsorganisationer op omkring den Fælles Humanitære Standard. Regeringen vil arbejde for den videre udbredelse af den Fælles Humanitære Standard og herunder støtte etableringen af en uafhængig certificerings-mekanisme, der vil gøre det muligt at opnå humanitær certificering på baggrund af den Fælles Humanitære Standard. Humanitær certificering skal være med til at skabe øget tillid og gennemsigtighed for modtagerne af humanitær bistand og være med til at hjælpe organisationerne til bedre humanitær adgang til konfliktramte områder.

Mere information omkring Den Fælles Humanitære Standard findes på www.corehumanitarianstandard.org, og oplysninger omkring SCHR’s certificeringsforslag kan hentes på www.schr.info.

For yderligere information kontakt venligst Mille Døllner, tlf.: 33 92 09 51, [email protected], kontoret for Humanitær bistand, civilsamfund og personelbistand (HCP).

Link til støtteerklæringer til fordel den Fælles Humanitære Standard.

Link til fælles erklæring fra HAP, People in Aid og Sphere (engelsk).

Pressehenvendelser til Frej Jackson på tlf. 29724477.