Spring til indhold

Somalia: Internationalt højniveaumøde afholdt i Mogadishu 29.-30. juli 2015

31.07.2015  12:07
""
Højniveaumødet blev ledet af Somalias præsident, Hassan Sheikh Mohamud (tv) og FN's særlige repræsentant, Nicholas Kay (th).
Efter mere end 20 års borgerkrig og med en nu tre år gammel føderal regering blev der afholdt internationalt højniveaumøde i Somalia, Mogadishu internationale lufthavn, 29.-30. juli. Mødet er en direkte opfølgning på et internationalt ministermøde afholdt i København i november 2014.

Et af de væsentligste resultater fra højniveaumødet omfatter en solid politisk og økonomisk støtte fra det internationale samfund til et skelsættende valg i somalisk historie i 2016. Et fundamentalt krav knyttet til den internationale støtte er, at valget i 2016 gennemføres med en bredere folkelig deltagelse og forankring end processen, der i 2012 gjorde det muligt at indsætte den første somaliske regering efter årtiers konflikt. I en epoke af landets udvikling, hvor statsopbygning er helt centralt, afspejler højniveaumødets erklæring et stærk ønske om, at valget gennemføres på baggrund af en national somalisk konsensus og dialog mellem den føderale regering i Mogadishu og de allerede etablerede delstater, og regioner med såkaldt midlertidigt udpegede administrative myndigheder - hvilket også omfatter nyligt befriede områder fra terrororganisationen al-Shabaab.

Statsopbygningsprocessen har bl.a. på baggrund af højniveaumødet i København sidste år gjort betydelige fremskridt. Der udestår på nuværende tidspunkt indgåelse af aftaler vedr. to midlertidigt udpegede myndigheder i regionerne Hiiraan og Middle Shabelle. Processen har hidtil været endog yderst vanskelig og krævet mange forhandlinger. Fra dansk side er det afgørende, at der på højniveaumødet var enighed om en først og fremmest somalisk - men naturligvis også en bred international - vilje til fortsat at genopbygge landet. En særlig dansk prioritet om at fastholde fokus på bekæmpelse af pirateri omkring Afrikas Horn fremgår også af højniveaumødeerklæringen. I praksis indgår pirateribekæmpelse i et bredere arbejde, der dels skaber alternativer for potentielle pirater, men også i en genopbygning af den somaliske sikkerhedssektor med bl.a. gentænkning af sektorens arkitektur og med integration af de forskellige regionaltbaserede styrker i en samlet somalisk hær.

Somalia er fortsat et af verdens mest skrøbelige lande. Derfor har situationen i landet over en årrække påkaldt sig omfattende international opmærksomhed. Somalia og Afrikas Horn har samtidig betydning for danske og europæiske interesser. Udover at medvirke til bekæmpelse af pirateri vil en yderligere stabilisering og udvikling af Somalia og den omkringliggende region være medvirkende til at nedbringe de store strømme af flygtninge til Danmark og Europa.

Med højniveaumødet blev det konstateret, at Somalia på trods af fortsat mange udfordringer og konstant risiko for tilbageslag, har vist, at det ved et dedikeret internationalt samarbejde med Somalias politiske ledere og civilsamfund er muligt at genopbygge et land efter mere end 20 års konflikt og borgerkrig. Danmark bidrager til udviklingen i Somalia med en politisk og økonomisk omfattende indsats, der trækker på mange forskellige samtænkte udenrigspolitiske indsatser med diplomatisk støtte til politiske løsninger, udviklingssamarbejde, freds- og stabiliseringsprogrammer, og humanitære bidrag.

Læs erklæringen fra højniveaumødet.

For yderligere information kontakt:
 
Birgitte Nygaard Markussen, kontorchef for Udenrigsministeriets Kontor for Afrika, tlf: 25 26 76 79