Spring til indhold

Rasmus Prehn vil uddanne 10.000 flere faglærte i Afrika

30.09.2020  10:54
Hvert år kommer 12 millioner unge afrikanere ud på arbejdsmarkedet. Samtidig skabes der kun 3 millioner nye jobs. Ved at uddanne flere faglærte i Afrika vil udviklingsminister Rasmus Prehn sikre flere og bedre jobs til unge kvinder og mænd uden uddannelse.

Elektrikere, tømrere, blikkenslagere, sygeplejersker og mekanikere. Dem er der mangel på i Afrika. Samtidig står Afrika med en enorm generation af unge uden arbejde. Derfor har udviklingsminister Rasmus Prehn nu sat et ambitiøst mål om at uddanne 10.000 flere faglærte i Afrika mens jeg er minister.

”På trods af stor ungdomsarbejdsløshed tørster arbejdsmarkederne i mange afrikanske lande efter specialarbejdere og faglærte unge kvinder og mænd. Jeg ville ønske regnestykket gik op, men det gør det langtfra. Vi er nødt til at gøre noget drastisk, for vi står med en af nøglerne til mange af de helt store problemer i Afrika. Hvem skal drive og drifte de grønne løsninger, hvis ikke unge og lokale? Hvordan tiltrækker man virksomheder og job, hvis ikke der er kvalificeret arbejdskraft? Og hvordan overbeviser vi de unge og mest talentfulde om, at de skal blive i deres hjemland og hjælpe med at bygge det op, hvis der ikke er job og fremtid at få øje på? Vi er nødt til at vise, at der er lys for enden af tunnelen, at det er muligt at bevæge sig fra en tilstand af afmagt mod håb.

Derfor har jeg lagt hånden på kogepladen og sagt, at Danmark skal vise vejen for resten af verden. At jeg vil måles på, om det lykkes at uddanne 10.000 afrikanere til blikkenslagere, tømrere, sygeplejersker eller mejerister. Jeg er klar over, at det er noget af et moonshot, men hvis Danmark kan lykkes med det, er jeg overbevist om, at andre nationer og virksomheder vil følge trop. Det bliver møgsvært. Derfor har jeg også bedt de mest kompetente, jeg kender på området, om at indgå i en taskforce, så vi er sikre på, at vi gør det på den rigtige og klogeste måde” siger Rasmus Prehn.

I foråret nedsatte Rasmus Prehn en taskforce bestående af repræsentanter fra både virksomheder, fagbevægelsen, erhvervsorganisationer, civilsamfund og uddannelsessektoren. Taskforcen fik til opgave at se på de udfordringer, der står i vejen for, at regnestykket går op. Rasmus Prehn er nemlig helt bevidst om, at der også tidligere er gjort mange forsøg på at højne kvaliteten af faglært uddannelse og sikre, at flere arbejdsløse unge får en uddannelse. For at sætte gang i udviklingen af løsninger annoncerer Rasmus Prehn samtidig en pulje på 25 millioner kroner. Det er midler, som danske organisationer kan søge til nye modeller for faglærte og opkvalificering.

Jens Kvorning, der er Internationaliseringschef i SMVdanmark, har været formand for taskforcen:

”De rette kvalifikationer er alfa omega for at skabe fremdrift og jobs. Sådan er det i Danmark, og sådan er det i Afrika. Derfor er det kærkomment, at udviklingsministeren har taget initiativ til at sætte mere fokus på opkvalificering og faglig uddannelse. En kerneudfordring er at sikre, at uddannelsen får folk i ordentlige jobs, som de og deres familier kan leve af. De skal have nogle kvalifikationer, de kan bruge til noget, hvad enten det er at komme i arbejde eller starte egen virksomhed,” siger Jens Kvorning og tilføjer:

”Det har været en fornøjelse, at stå i spidsen for en gruppe meget kompetente ildsjæle med vidt forskellige baggrunde. Jeg synes, vi står med et rigtig godt produkt, som jeg håber ministeren vil kunne bruge i det videre arbejde”. 

Fra Dansk Industri har chef for global udvikling og bæredygtighed, Marie Gad, deltaget i taskforcen:

”Der er et stort uudnyttet potentiale på det afrikanske kontinent. Men mangel på kvalificeret arbejdskraft og andre barrierer står alt for ofte i vejen for at udnytte dette potentiale. En kvalificeret arbejdsstyrke er helt afgørende for, at virksomheder kan skabe job og bidrage til fremtidens vækst og velfærd. Sådan er det både i Danmark og på det afrikanske kontinent. Forandring og bæredygtig udvikling kræver, at vi arbejder sammen på tværs af sektorer og landegrænser. Derfor er vi meget glade for udviklingsministerens invitation til samarbejde, der på sigt både vil gavne Afrika og de danske virksomheder, der er aktive på kontinentet,” siger Marie Gad.

Også Mads Bugge Madsen fra Ulandssekretariatet, der er fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisation, er medlem af taskforcen. Han siger:
”Uddannelse er et rigtig godt svar på globaliseringen, også i Afrika. Og faglig uddannelse spiller en nøglerolle. Fra vores arbejde i Afrika ved vi, at faglige kompetencer ofte er en vej til jobs med højere løn og bedre arbejdsvilkår. Vi ser frem til at deltage i det videre arbejde.”

Taskforcen er nu parat til at fremlægge sine resultater. Taskforcen peger på syv primære udfordringer, som er samlet i en hvidbog, der lanceres i dag i Industriens Hus:

  1. For få får en uddannelse, der efterspørges
  2. Den enkeltes indtægt er utilstrækkelig
  3. Der er for få jobs og især unge har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet
  4. Der er dårlige vilkår på arbejdsmarkedet
  5. Kvinders muligheder er særligt udfordrede
  6. Ændring i klima og miljø udfordrer levevilkår og jobskabelse
  7. Utilstrækkelige rammevilkår for jobskabelse og faglige uddannelser

Hvidbogen blev lanceret den 30.09.20 kl. 14 – 16 i Industriens Hus. Rasmus Prehn var vært, mens journalist Felix Smith styrede debatten. Debatten blev livestreamet, og optagelsen kan ses her: https://um.dk/da/danida/danida-business/jobs-og-faglaerte/. Her var der også mulighed for at stille spørgsmål.

Hvidbogen kan downloades på dansk og engelsk her.

Se program her.

For yderligere information kontakt:
Maria Westh, presserådgiver for udviklingsministeren, tlf: 50778664, mawest@um.dk