Spring til indhold

Unge leder "Verden 2030"

04.04.2017  10:51

''

Over 100 – danske såvel som internationale – unge deltog i præsentationen af de 19 anbefalinger for sammen med udviklingsministeren at drøfte anbefalingerne. Den britiske NGO, Restless Development, har på baggrund af omfattende input fra unge i blandt andet Kenya, Uganda, Danmark, Storbritannien, Sydafrika, Nigeria og Filippinerne udarbejdet de 19 anbefalinger.

Verden huser pt. den største unge-generation nogensinde, og en hovedpointe i anbefalingerne er netop, at unge – der bliver flere og flere af – også skal gives større mulighed for at bestemme, hvordan det samfund, de er en del af, skal udvikle sig. Det lyder ligetil, men er langt fra virkeligheden på nuværende tidspunkt. Inddragelse af unge handler for eksempel om unges mulighed for at kunne deltage i politiske processer – nationalt, regionalt og internationalt; selv at kunne bestemme om, hvornår, med hvem og hvor mange børn, man gerne vil have; at kunne få en uddannelse og et arbejde, så man kan forsørge sig selv og sin familie; at give unge lov til at få deres stemme hørt, når der træffes beslutninger, der har betydning for deres liv.

De 19 anbefalinger kommer med konkrete forslag til, hvordan Danmarks udviklingssamarbejde netop kan understøtte, at udvikling sker med og af unge, og ikke bare for de unge. De 19 anbefalinger kan findes her. Inden længere vil der også komme en kortere version af anbefalingerne.

Lanceringen blev live-streamet via Danidas Facebook side, hvilket kan genses her.