Spring til indhold

Danmark klar med anbefalinger til bedre uddannelse og jobs til Afrikas unge

02.07.2021  14:31

Mere end 12 millioner unge afrikanere kommer hvert år ud på arbejdsmarkedet, men der skabes kun 3 millioner nye jobs til dem. Krise og konflikt følger, hvis de mange unge ikke sikres et ordentligt job og det kan få flere til at søge mod Europa i jagten på et bedre liv. 

Derfor offentliggør Udenrigsministeriet i dag en række konkrete anbefalinger til bedre uddannelse, opkvalificering og beskæftigelse for Afrikas unge.

”Vi skal skabe et håb og en reel tro hos de unge i Afrika på, at de har en fremtid på kontinentet. Det kan vi gøre ved at skabe mulighed for uddannelse, give dem nye efterspurgte kompetencer og beskæftigelse lokalt. Anbefalingerne peger på, hvordan jobskabelse og opkvalificering også kan bidrage til at løse vigtige problemstillinger som ligestilling og den grønne omstilling, der begge står helt centralt i Danmarks nye udviklingspolitiske strategi”, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Udvikling i lokalsamfund

Med beskæftigelse, vækst og fremtidsmuligheder bliver det muligt for afrikanere at bidrage til at udvikle deres lokalsamfund frem for at søge en bedre fremtid i Europa – ofte med livet som indsats. Over halvdelen af de afrikanske virksomheder fremhæver mangel på kvalificeret arbejdskraft som et stort problem. Der er særligt brug for, at unge afrikanere har de nødvendige kvalifikationer.

Arbejdet med anbefalingerne har allerede ført til nye projekter i Etiopien, Kenya, Tanzania og Mali med danske og lokale civilsamfundspartnere. Anbefalingerne vil danne grundlag for Danmarks fremtidige arbejde med støtte til teknisk og faglig uddannelse og opkvalificering i Afrika.

Udviklingsministerens Taskforce for Jobskabelse og Faglærte i Afrika står bag anbefalingerne og består blandt andet af repræsentanter for danske erhvervsorganisationer, erhvervsskoler samt fagbevægelsen.

Udtalelser fra medlemmer af Taskforce for Jobskabelse og Faglærte i Afrika:

Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed, Dansk Industri:
”Taskforcen giver i dag sine konkrete bud på, hvordan Danmark kan være med til at vende en af de allerstørste udfordringer, Afrika står med – mangel på ordentlige job til Afrikas millioner af unge – til en mulighed. Vi vil selv bruge mange af anbefalingerne i samarbejdet med vores lokale partnere, men vi håber også, at andre vil tage dem til sig. Danmark har noget særligt at byde på med afsæt i den danske model, og det skal vi være stolte af”

Jens Kvorning, Internationaliseringschef, SMVdanmark:
”Faglige uddannelser er en forudsætning for udvikling af et effektivt og velfærdsskabende erhvervsliv. Afrika har en brændende platform med verdens største befolkningstilvækst, men dermed også potentialet til at blive verdens næste fabrik - efter Kina. Taskforcen består af kompetente og engagerede ildsjæle, som har udarbejdet en hvidbog og nu et anbefalingskatalog, der vil kunne blive et vendepunkt for mange års manglende jobskabelse i Afrika. Kuglerne er nu støbt til at skabe masser af gode jobs i Afrika”, siger Jens Kvorning.

Mads Bugge Madsen, Ulandssekretariatet:
”Alle katalogets anbefalinger er vigtige og relevante. Men hvis jeg særligt skal fremhæve én anbefaling som særlig betydningsfuld, er det anbefalingen om at inddrage arbejdsmarkedets parter i identifikation og udvikling af de faglige uddannelser. Det gør jeg fordi anbefalingen tager udgangspunkt i en vigtig dansk erfaring og værdi og målsætning for udviklingsbistanden: Demokratiudvikling. Dertil kommer, at behovsdrevne erhvervsfaglige uddannelser understøtter øget vækst og beskæftigelse, og dermed er et vigtigt element i et andet overordnet mål for indsatsen: fattigdomsbekæmpelse.”


Fakta: Taskforcens anbefalinger

1. Sikre at udbud af uddannelse svarer til efterspørgslen på arbejdsmarkedet
2. Involvere arbejdsmarkedsparter i erhvervsuddannelser
3. Kompetenceudvikling skal også målrettes den uformelle økonomi
4. Fremme bedre adgang til erhvervsuddannelser for piger og kvinder
5. Fremme grøn og bæredygtig udvikling inden for erhvervsuddannelser
6. Lette overgangen fra skole til arbejde for studerende
7. Fremme offentlig-privat samarbejde om kompetencetræning
8. Erhvervsuddannelse og kompetencetræning bør føre til ordentlig beskæftigelse

Se alle anbefalinger samt alle medlemmer her.

For yderligere information kontakt:
Pressevagten, tlf: +61 97 92 47, pressevagten@um.dk