Spring til indhold

Yderligere 21 personer hjulpet ud af Afghanistan

25.11.2021  21:30
Den danske evakueringsoperation og bistand til hjemrejse for tilbageværende afghanere blev afsluttet den 24. november 2021. Her udløb fristen for efter særloven at søge om midlertidigt ophold i Danmark for de personer, der har bistået den danske indsats i Afghanistan. Det er samlet lykkedes Danmark at få 1.101 personer ud af Afghanistan. 

Den 23. november lykkedes det i operationens afsluttende fase at hjælpe 21 personer over grænsen fra Afghanistan til Pakistan. 13 af dem ankom til København den 24. november. De resterende otte ventes at ankomme til Danmark senere på ugen. 

Af de øvrige personer med muligt beskyttelsesbehov, som det tidligere er lykkedes at komme ud af Afghanistan, og som har opholdt sig i tredjelande, er de 20 i sikkerhed i andre lande og ønsker ikke at komme til Danmark, mens 28 er blevet hjulpet til Danmark. 

I alt er 1.101 personer dermed evakueret ud af Afghanistan. Af dem er 1.073 kommet til Danmark. Det samlede antal for evakuerede til Danmark ender således på 1.081 efter den planlagte ankomst senere på ugen af de tilbageværende otte i Pakistan. 

I alt er samtlige personer med muligt beskyttelsesbehov nu hjulpet ud af Afghanistan på nær seks afghanere, som det ikke lykkedes at komme ud. Dette skyldes bl.a., at forholdene for grænsekrydsning har været yderst vanskelige, og at personerne har henvendt sig for sent med anmodning om hjælp til, at dette var muligt. Der er tale om tre tidligere lokalansatte på ambassaden og disses to familiemedlemmer samt en person med tilknytning til ambassaden. 

Efter den 24. november kan man ikke søge om midlertidigt ophold via særloven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der har bistået danske myndigheder m.v. i Afghanistan, og derfor vil myndighederne i henhold til, hvad der er politisk aftalt, ikke længere hjælpe yderligere personer ud af Afghanistan. Det er dog fortsat muligt for tidligere tolke og lokalansatte at søge om bistand under tolkeaftalen. Det vil efter en konkret og individuel vurdering af trussel og fare som følge af at have bistået den danske indsats, kunne give mulighed for en række beskyttende tiltag, herunder økonomisk støtte til lokal/regional genbosætning og i sidste instans visum til Danmark med henblik på at kunne søge asyl. 

Der befinder sig fortsat omkring 40 på den såkaldte danskerliste i Afghanistan, dvs. personer med enten dansk statsborgerskab eller dansk opholdsgrundlag. De danske myndigheder vil fortsat bistå denne gruppe med konsulær rådgivning som i andre lande.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Jeg er stolt og lettet over, at det er lykkedes at få godt 1.100 personer ud af Afghanistan. Det er, også i international målestok, en bemærkelsesværdig bedrift som vores dygtige danske myndigheder har leveret. 
Udenrigsministeriet har arbejdet dag og nat på den her operation i mange måneder. Det har ikke været nemt, men nu er stort set samtlige personer fra vores lister hjulpet til sikkerhed i Danmark. Udenrigsministeriets dygtige folk fortjener den største ros. Uden deres utrættelige indsats, havde en så vanskelig operation ikke kunnet lade sig gøre”.

”Operationen har været yderst vanskelig og har kun kunnet lade sig gøre på grund af dygtigt diplomatisk håndværk og et godt samarbejde med bl.a. Pakistan, Tyrkiet og Qatar. Især har samarbejdet med pakistanske myndigheder og deres handlekraft og fleksibilitet ift. transit fra Afghanistan været afgørende for operationen.”

Oversigt over antal personer omfattet af den danske evakueringsoperation fra Afghanistan pr. 24. november 2021.

Gruppe

Antal personer evakueret fra Afghanistan

Nuværende lokalansatte og personer, der har været lokalansat inden for de seneste to år på den danske ambassade, inklusiv familie

253

Personer, der har været lokalansat på den danske ambassade for mere end to år siden, inklusiv familie

177

Tolke, der har samarbejdet med forsvaret, inklusiv familie

226

Udsatte personer fra afghanske NGO’er, herunder menneskerettighedsforkæmpere, inklusiv familie

60

Solidaritetspulje, inklusiv familie (lokalansatte hos NATO, EU og FN i Afghanistan)

153

Personer fra ovenstående grupper, der har valgt at blive i tredjelande

20

Andre*

69

Danskerlisten (danske statsborgere og personer med fast ophold i Danmark)

143

 I alt

1.101

* Kategorien ”andre” dækker primært over personer, der på baggrund af et humanitær skøn, oftest foretaget under stærkt tidspres i lufthavnen i Kabul, har fået OK til evakuering, selvom de ikke har opfyldt kriterierne i den politiske aftale og forståelse. Det kan fx være familiemedlemmer til personer med et muligt beskyttelsesbehov eller fra Danskerlisten, som det lykkedes at komme ind i lufthavnen og det var nødvendigt at medtage af humanitære årsager. Kategorien tæller også 3 personer, hvor der har været tale om forveksling eller brug af falsk identitet. Der er ikke kommet flere til Danmark i kategorien ”andre” siden den militære del af evakueringsoperationen afsluttedes den 25. august 2021.