Spring til indhold

Nyt medie skal engagere unge i verdens bæredygtige udvikling 

Tingenes Verden vil forbinde danske unge med unge i
udviklingslande gennem neglelak, fodbold, sneakers eller andre hverdagsting, der kan åbne for de større historier om verdens udvikling.

Et mediekonsortium bestående af Journalistbureauet TANK, ngo’en PlanBørnefonden og rådgiver Morten Ro har vundet Udenrigsministeriets idekonkurrence om at skabe et nyt medie, der kan engagere danskerne i verdens udvikling.

Vindermediet hedder ’Tingenes Verden’ og vil nå ud til de 13-29-årige, som ikke normalt interesserer sig for globale forhold. En målgruppe, som mediet vil nå ved at tage udgangspunkt i genstande, der fylder i målgruppens hverdag f.eks. neglelak og fodbold. 

Unge skal have retten til deres egen historie 
Historierne i ’Tingenes Verden’ tager udgangspunkt i konkrete hverdagsting, som alle kender. Genkendeligheden giver mulighed for, at der kan bygges bro til andre fortællinger. Om globale magtstrukturer, om ulighed, om klimaproblemer. Eller om den rolle, Danmark spiller.

Og så skal mange af historierne også fortælles af unge selv. Det sker bl.a. gennem et korps af unge mobiljournalister i over 40 lande, som PlanBørnefonden har uddannet.

Derudover vil historierne også udkomme via andre samarbejder og partnerskaber på tværs af sektoren. Og så får ’Tingenes verden’ også sin egne sociale medier og hjemmeside og udgives på undervisningsmediet Koncentrat, som drives af Journalistbureauet TANK i samarbejde med forlaget Alinea. 

Tingenes Verden drives af non-profit foreningen Tingenes Verden. Redaktionen er journalistisk uafhængig af både Udenrigsministeriet, ngo’er eller andre interessenter.

Det nye medie tildeles to millioner kroner i støtte årligt i to år med mulighed for forlængelse. Det går i luften i 2022. 

Man kan tilmelde sig en mailingliste og få besked, når mediet er i luften: Tilmeld dig mailinglisten med dette link 

FAKTA: Om idekonkurrencen
Tingenes Verden er resultatet af en idekonkurrence, som Udenrigsministeriet udskrev i foråret 2021, og hvor ansøgningen fra Journalistbureauet TANK konsortiet fik den højeste score.

Udenrigsministeriet igangsatte i 2020 en større gentænkning af Danidas kommunikationsindsatser og støtteordninger med henblik på at sikre større engagement i udviklingssamarbejdet fra en bredere andel af befolkningen.

Som en del af den proces valgte ministeriet at stoppe med at udgive Magasinet 360I stedet udsendte ministeriet i foråret 2021 et call for proposals til forslag fra interesserede non-profit aktører til et nyt uafhængigt medie, der kan engagere endnu flere danskerne i verdens bæredygtige udvikling.

Udenrigsministeriet modtog i alt otte interessetilkendegivelser. Fire af disse blev inviteret til at indsende en endelig ansøgning. Et vurderingsudvalg, bestående af interne medarbejdere samt eksterne rådgivere med indsigt i strategisk kommunikation og målgruppeanalyse, har vurderet ansøgningerne på kriterier som journalistisk erfaring, målgruppeforståelse, omkostningseffektivitet og realiserbarhed.

Ansøgningernes cases er ydermere blevet testet i en fokusgruppe. Den bestod af repræsentanter for den målgruppe, som det nye medie gerne skal kunne engagere, nemlig de danskere, som Danidas årlige Holdnings- og Kendskabsundersøgelse viser, ikke ved ret meget om udviklingssamarbejdet eller interesserer sig for det.

Med det udgangspunkt var det mediekonceptet Tingenes Verden, som opnåede den højeste score.

Det nye medie vil være finansieret via midlerne afsat til folkelig oplysning og engagement på Finansloven 2021. Det er del af ministeriets forpligtelse til at støtte udbredelsen af kendskab til og forståelse for udviklingslandes udfordringer og for betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

FAKTA: Ansøgerne bag Tingenes verden

Journalistbureauet TANK (hovedansøger)
Journalistbureauet TANK består af journalisterne Sven Johannesen, Lasse Wamsler og Sune Gudmundsson. TANK har siden sin stiftelse i 2014 blandt andet produceret webfortællinger og radio fra det globale syd. I 2016 modtog de Timbuktu Prisen for deres arbejde med at dokumentere klimatilpasning i afrikanske megabyer. TANK driver desuden ungdomsmediet Koncentrat, der producerer overbliksjournalistik med undervisningsforløb til landets 7. til 10. klasser.

PlanBørnefonden
PlanBørnefonden er en dansk udviklingsorganisation, som er en del af Plan International, der er til stede i 77 lande bl.a. med støtte fra Danida. PlanBørnefonden står bag et nyt globalt initiativ, hvor organisationen uddanner unge mobiljournalister i 45 lande på alle kontinenter i samarbejde med den anerkendte sydafrikanske mobiljournalist Yusuf Omar, der er grundlægger af Hashtag Our Stories.

Morten Ro
Morten Ro er journalist og engagementsrådgiver hos kommunikationsbureauet Bro. Han har en fortid som journalist og redaktør på TV 2 News og som engagementsudvikler hos Hearken.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
[email protected]