Spring til indhold

Puljer

Udenrigsministeriet finansierer forskellige puljer til at styrke det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet. I 2022 lanceres to nye puljer, som erstatter tidligere ordninger. Du kan læse om dem her. 


  • GLOBUS - Puljen for Globalt engagement, Bæredygtighed, Uddannelse og Samarbejde – er en ny pulje, som har til formål at engagere danskere under uddannelse i verdensmålene og i det internationale udviklingssamarbejde sammen med partnere i det Globale Syd.


  • Med Engagementspuljen støtter Udenrigsministeriet indsatser, som i bredest mulig forstand engagerer danskerne i udviklingssamarbejdet og skaber rammer og rum for at udvikle fælles løsninger for en bæredygtig verden. 
  • Som led i gentænkningen af Danidas kommunikationsaktiviteter og støttemuligheder til oplysning- og engagementsarbejde i Danmark, er en ny Oplysnings- og Engagementspulje undervejs.

  • Udenrigsministeriets Oplysningspulje og Rejsestipendieordning er blevet omlagt fra 2021. Læs mere på linket.