Spring til indhold

Ny Oplysnings- og Engagementspulje

Som led i gentænkningen af Danidas kommunikationsaktiviteter og støttemuligheder til oplysning- og engagementsarbejde i Danmark, er en ny Oplysnings- og Engagementspulje undervejs.

Den nye pulje skal gå i luften i foråret 2022. Udkast til konceptnote er nu klar og kan findes her.

Den 26. august 2021 blev der afholdt et høringsmøde, hvor konceptnoten for den nye pulje blev præsenteret og diskuteret. Desuden har der været mulighed for at indsende skriftlige høringssvar frem til 31. august 2021. De indkomne høringssvar kan læses her:


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk