Spring til indhold

Ny Oplysnings- og Engagementspulje

En ny Oplysnings- og Engagementspulje er undervejs. Det sker som led i gentænkningen af Danidas kommunikationsaktiviteter og støttemuligheder til oplysning- og engagementsarbejde i Danmark.

Danida Oplysnings- og Engagement Pulje (2022-2026) er en ny finansieringsmekanisme til støtte for oplysning og engagement af et bredt spektrum af danske målgrupper i verdensmålene og global udvikling. 

Puljens overordnede mål er at informere danskerne om globale spørgsmål af relevans for udviklingssamarbejdet og verdensmålene og/eller at inddrage borgerne i at gøre en forskel for en mere retfærdig, sikker og bæredygtig verden.

Den nye pulje forventes at være åben for ansøgninger medio 2022. Den endelige konceptnote kan downloades her. 
 
Puljeforvalterrollen er sendt i EU udbud og deadline for at ansøge er overskredet. Se udbuddet her.
 
Forudgående høringsproces
Den 26. august 2021 blev der afholdt et høringsmøde, hvor konceptnoten for den nye pulje blev præsenteret og diskuteret. Desuden har der været mulighed for at indsende skriftlige høringssvar frem til 31. august 2021. De indkomne høringssvar kan læses her:
 
 

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
[email protected]