Spring til indhold

Danske initiativer mod korruption

Danidas arbejde med at bekæmpe korruption foregår på flere niveauer.

Den danske bistandsforvaltning vedrører de opgaver, som varetages direkte af Danida. Her er det Udenrigsministeriet og repræsentationerne i udlandet der varetager arbejdet med at forebygge korruption internt i den danske bistandsforvaltning. Forvaltningen af udviklingsbistanden bliver løbende kontrolleret og kvalitetssikret af Udenrigsministeriets kontor for kvalitet og faglighed i udviklingssamarbejdet (KFU).

Partnernes forvaltning vedrører bekæmpelse af korruption efter at pengene er udbetalt til en modtager i partnerlandene, til en multilateral organisation eller til en civilsamfundsorganisation. Med andre ord de situationer, hvor Danmark ikke længere har direkte kontrol med pengene. Der er de seneste år kommet mere fokus på at bruge modtagerlandes egne systemer til at gennemføre aktiviteter til bekæmpelse af korruption. Det fremmer modtagerens ejerskab over aktiviteterne og fremmer bæredygtighed. 

Partnerlandenes kamp mod korruption vedrører den overordnede kamp mod korruption i partnerlandene. Det sker fx ved, at Danmark støtter specifikke institutioner, der kan synliggøre korruption og sikre, at der følges konsekvent op på mistanker. Danmark kan også deltage i  dialogen om udformningen af en national anti-korruptionsstrategi, give støtte til reform af retsvæsenet, støtte den fri presse eller hjælpe med at opbygge landets rigsrevision. Alle disse indsatser har til hensigt at styrke landets evne til selv at bekæmpe korruption.

Donorsamarbejde vedrører bekæmpelse af korruption igennem en række fælles initiativer fra bistandsdonorer. Donorerne overvåger i fællesskab organisationers arbejde med at opdage korruption og deres opfølgning på mistanker om korruption. 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk