Spring til indhold

Partnerlandenes kamp mod korruption

Danida yder målrettet støtte til den generelle kamp mod korruption i partnerlandene.

Danida støtter ikke blot indsatsen mod korruption gennem at styrke partnernes forvaltning af bistandsmidler, men yder også målrettet støtte til kampen mod korruption i partnerlandene.

Det kan være på det politiske plan ved deltagelse i dialogen om, hvordan en national anti-korruptionsstrategi skal udformes. Det kan også være i forbindelse med de årlige højniveauforhandlinger med partnerlandets regering, hvor de konkrete tiltag som partnerlandet har iværksat diskuteres.

Konkrete bistandsaktiviteter
Korruption bekæmpes også gennem konkrete bistandsaktiviteter. Det kan fx være støtte til reform af retsvæsenet, opbygning af kapacitet i landets rigsrevision, støtte til parlamentets arbejde med kontrol af den offentlig forvaltning eller til folkelige organisationer og frie medier, der fungerer som vagthunde og derigennem er med til at afdække korruption.

Målrettet støtte forebygger korruption
Den målrettede støtte til kampen mod korruption styrker mulighederne for at kaste lys over korruption og sikre den rette opfølgning, når korruption opdages. Samtidig er det også med til at forebygge korruption, når retssystem, rigsrevision, civilsamfund og fri presse styrkes.

Det danske Governance for Development program i Uganda er et eksempel på Danidas støtte til specifikke indsatser mod korruption.

 

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk