Spring til indhold

Udenrigsministeriet har nultolerance over for korruption

Den sidste tid har der været historier i pressen om svindel med danske midler i udviklingslande. Det giver anledning til at understrege, at Udenrigsministeriets arbejde med anti-korruption i udviklingssamarbejdet er en hovedprioritet. Udenrigsministeriet bidrager til at bekæmpe korruption i udviklingslandene og gør alt, hvad vi kan for at sikre, at danske midler ikke ender i de forkerte lommer, for korruption og svindel med danske udviklingsmidler er absolut uacceptabelt.

  • Korruption er usolidarisk og en væsentlig forhindring for at opnå udviklingspolitiske resultater. Korruption undergraver tilliden til et samfunds institutioner og ødelægger opbakning til udviklingssamarbejdet. Arbejdet med anti-korruption er derfor højt prioriteret i Danmarks udviklingsarbejde. Danmark har nultolerance over for korruption, hvilket betyder, at al korruption er absolut uacceptabelt, og at der reageres på alle begrundede mistanker om uregelmæssigheder i forvaltningen af dansk udviklingsbistand. I udviklingssamarbejdet tænkes anti-korruption ind i alle faser af et projekt, og der benyttes en række forskellige værktøjer til både forebyggelse, kontrol og sanktionering af korruption. 
  • Korruption er en kompleks udfordring. Bekæmpelse af korruption involverer derfor mange forskellige aktører. Udenrigsministeriet lancerede i 2019 et fireårigt anti-korruptionsprogram, som angriber problemet med korruption fra flere sider. Programmet støtter både folkelige organisationer i civilsamfundet, den private sektor, internationale organisationer gennem FN-systemet samt forskning inden for anti-korruption. Alle kontrakter med partnere indeholder som standard en anti-korruptionsklausul, der gør, at aftalen øjeblikkeligt kan afbrydes, hvis det konstateres, at der har været tale om korruption.
  • Anti-korruptionsarbejdet er en del af Danmarks generelle arbejde med at forbedre regeringsførelsen i de lande, som modtager dansk udviklingsbistand. Vi samarbejder med lokale myndigheder for at styrke landenes egen evne til at bekæmpe korruption. I Ukraine bidrager Danmark for eksempel til at bekæmpe korruption gennem et større dansk-ledet EU-program, som skal styrke ukrainske anti-korruptionsinstitutioner, hjælpe Ukraines parlament med lovgivningsarbejdet på anti-korruptionsområdet, og styrke civilsamfundsorganisationer og medier i deres arbejde med at lægge pres på lokale myndigheder for at levere resultater inden for anti-korruption.
  • Udenrigsministeriet informerer løbende Rigsrevisionen om begrundede mistanker om uregelmæssigheder eller svindel med danske udviklingsmidler. Vi orienterer løbende om sådanne sager på Udenrigsministeriets hjemmeside. Danmark er blandt de mest åbne lande med gennemsigtighed og offentlighed om mistanke om korruption i forbindelse med udviklingssamarbejdet. Udenrigsministeriet har en anti-korruptionshotline, hvor enhver, som fx whistleblowers, kan indrapportere mistanker om uregelmæssigheder eller korruption i udviklingssamarbejdet.
  • Danmark arbejder aktivt for at styrke det internationale samarbejde om korruptionsbekæmpelse. Sidste år var Danmark vært for en international anti-korruptionskonference, hvor ministre fra både i-lande og u-lande samt ledere af internationale organisationer og private virksomheder deltog i drøftelser om, hvordan man kan styrke internationalt samarbejde om korruptionsbekæmpelse på politisk niveau. I forlængelse af konferencen var Danmark sammen med Verdensbanken vært for et møde i International Corruption Hunters Alliance, som er et netværk af anti-korruptionsmyndigheder, i den hårde ende af korruptionsbekæmpelsen. Netværket består af repræsentanter fra bl.a. efterforskningsenheder og anklagemyndigheder. Danmark deltager derudover løbende i forskellige samarbejdsfora med andre lande og organisationer som FN og Verdensbanken både på hovedstadsniveau og på lokalt niveau i udviklingslandene.
Bliv klogere på bekæmpelse af korruption i filmen med Esben Bjerre.

 

Video: Lynkursus i korruption med Esben Bjerre (linker til Facebook)