Spring til indhold

C 1583 - Afslutning af mistanke om uregelmæssigheder hos Dansk Blindesamfunds lokale samarbejdspartner, Association of the Blind, i Laos

Sagsnr.: C 1583

Dato for offentliggørelse: 24-01-2020

Rigsrevisionen underrettes som udgangspunkt kvartalsvist om de løbende sager.

Afsluttet sag: Ja

Bemærkninger i forhold til offentlighedsloven: Fuld offentlighed

Læs underretning