Spring til indhold

C 1665 - Mistanke om uregelmæssigheder hos Centre for Multiparty Democracy i Malawi

Sagsnr.: C 1665

Dato for offentliggørelse: 16-01-2020

Rigsrevisionen underrettes som udgangspunkt kvartalsvist om de løbende sager.

Afsluttet sag: Nej

Bemærkninger i forhold til offentlighedsloven: Fuld offentlighed

Læs underretning