Spring til indhold

C 1679 - Mistanke om uregelmæssigheder i BUSAC i Ghana

Sagsnr.: C 1679

Dato for offentliggørelse: 29-01-2020

Rigsrevisionen underrettes som udgangspunkt kvartalsvist om de løbende sager.

Afsluttet sag: Nej

Bemærkninger i forhold til offentlighedsloven: Fuld offentlighed

Læs underretning