Spring til indhold

Danidas Verdensbilledlegat

Danidas Verdensbilledlegat er finansieret af Udenrigsministeriets Oplysningspulje og har været uddelt hvert år siden 2002. Legatet gives til 10 hold à to studerende, der hver skal lave en minifilm om et udviklings- eller vækstland.

De ti hold studerende vil hver få et legat på 50.000 kroner, der skal dække alle rejse- og produktionsomkostninger - altså også lokal transport, tolk etc. En jury vælger hvert år et nyt tema for historierne.

Minifilmene skal have en original vinkel, der giver ny viden og en anderledes opfattelse af udviklings- eller vækstlande - langt væk fra de stereotyper, vi alt for ofte konfronteres med.

Filmen skal kunne appellere til et bredt publikum.

Læs mere om Danidas Verdenbilledleget og se de tidligere års film her: https://verdensbilledlegatet.um.dk/


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk