Spring til indhold

Ansøgningsskemaer

Vær opmærksom på at rejsestipendier og omvendte rejsestipendier er suspenderet for resten af 2020 pga. coronavirus/COVID-19 situationen og den usikkerhed, der fortsat er forbundet med rejser til og fra udviklings- og vækstlande. Suspenderingen betyder, at der i resten af 2020 ikke modtages eller behandles ansøgninger om rejsestipendier eller omvendte rejsestipendier. 

Online ansøgning

Ansøgning til Udenrigsministeriets Oplysningspulje udfyldes på dansk og sker elektronisk for at sikre en bedre administration af bevillingen. Det betyder også, at skemaet automatisk lukker, hvis det ikke har været aktiveret inden for en bestemt tid. Det tilrådes derfor at notere skemaets unikke ID-nummer og at gemme data undervejs. Skemaet kan lukkes og genåbnes ved at taste ID-nummeret ind i ID-feltet nedenfor. Der er ikke behov for at indsende ansøgningen per mail efterfølgende.

For projekter, u-lands-tv-puljen eller omvendte rejsestipendier skal der kun indsendes én ansøgning, selvom flere personer er sammen om projektet. Ansøgerne beslutter selv, hvem der er ansvarlig for projektets gennemførelse og regnskabsaflæggelse. Er flere sammen om oplysningsaktiviteterne, skal dette angives i ansøgningsskemaet under rubrikken "samarbejde med andre".

Ved rejsestipendier, må der kun være én ansøger pr. ansøgningsskema. Hvis to personer ønsker at søge et rejsestipendium til det samme projekt, skal begge indsende en ansøgning. I ansøgningerne skal de to ansøgeres forskellige roller og bidrag til projektet beskrives.  

Formidlingsaftaler

Til ansøgningen skal vedhæftes relevante formidlingsaftaler, der understøtter udbredelsen af de planlagte oplysningsaktiviteter/oplysningsmateriale. Bevillingsudvalget lægger stor vægt på både formidling og markedsføring. Der bør også vedlægges et detaljeret budget og en finansieringsplan, da Oplysningspuljen som udgangspunkt ikke fuldfinansierer projektet.  

Husk at notere skemaets ID-nr.

Udenrigsministeriets persondatapolitik

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger jf. persondataforordningen, når du indsender en ansøgning til Oplysningspuljen.

 
ID:

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
Telefontid: mandag og torsdag 
9.30-11.30.
oplysningspuljen@um.dk