Spring til indhold

FAQ: Rejsestipendier 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvad støtter Oplysningspuljen?

Oplysningspuljen støtter formidling, der gør den danske befolkning klogere på Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde eller på forhold i verdens udviklings- og vækstlande. Formidlingen bør fokusere på et eller flere verdensmål i relation til vækst- og udviklingslande.

Støtten går bl.a. til digital kommunikation, events og workshops, podcasts, artikler, foredrag, undervisningsmateriale mm

Hvad er et rejsestipendium?

Et rejsestipendium er et tilskud til en rejse til et vækst- eller udviklingsland, som resulterer i én eller flere oplysningsaktiviteter målrettet den danske befolkning.

Tilskuddet dækker flybillet på økonomiklasse, lokaltransport samt 5.000 kr. til øvrige rejseudgifter.

Rejsestipendiet er personligt og udbetales på tilskudsmodtagerens cpr.nr.

Hvad er et omvendt rejsestipendium?

Et omvendt rejsestipendium er et tilskud til personer fra et vækst- eller udviklingsland, der skal bidrage til én eller flere oplysningsaktiviteter om deres hjemlande i Danmark.

Tilskuddet dækker udgifter til flybillet, visum, forsikring og transport i Danmark, overnatning i forbindelse med oplysningsaktiviteten og dagpenge. Dagpengesatsen er på 390 kr. pr. person pr. hele dag.

Hvem kan søge?

Et rejsestipendium kan søges af journalister, undervisere, forfattere, fotografer og andre kvalificerede personer over 18 år, der vil formidle om forhold i udviklings- og vækstlande til danskerne.

Studerende på en SU-berettiget uddannelse, som er i et uddannelsesrelateret praktikforløb hos f.eks. en mediekoncern på mindst 6 måneder kan også søge om et rejsestipendium.

Omvendte rejsestipendier kan søges af organisationer eller privatpersoner, der ønsker at invitere en eller flere gæster fra et udviklings- eller vækstland til Danmark for at oplyse om vilkår i deres hjemland.

Hvad lægges der vægt på ved vurderingen af en ansøgning?

Oplysningspuljen vurderer bl.a. din ansøgning ud fra følgende parametre:


Erfaring:
Ansøger har erfaring med formidling, særligt om forhold i udviklings- eller vækstlande, samt kendskab til emne, valgt formidlingsform, til målgruppen og dens medievaner.

Relevans: Projektet beskriver et eller flere verdensmål eller forhold i udviklings- eller vækstlande, gerne i forhold til Danmarks udviklingssamarbejde og udviklingspolitiske prioriteter.

Formidlingsform: Oplysningsindsatsens valgte medier og distributionskanaler er velvalgte i forhold til målgruppen. Det er et plus, hvis projektet gør brug af innovative og utraditionelle formidlingsformer og distributionsplatforme.

Spredning: Der er en god og dokumenteret plan for projektets distribution og markedsføring over for sin målgruppe. Der er vedlagt forhåndsaftaler med partnere om distribution og markedsføring samt tal for målgruppens størrelse.

Nye målgrupper: Projektet når ud til nye målgrupper i befolkningen, som ikke normalt beskæftiger sig med udviklings- eller vækstlande.   

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgning sker online via digitale ansøgningsskemaer, som kan findes her.

Hvem træffer afgørelsen om min ansøgning?

Sekretariatet for Udenrigsministeriets Oplysningspuljen behandler og vurderer din ansøgning.

Hvilke lande støtter Oplysningspuljen formidling om?

Oplysningspuljen støtter kommunikation om verdens udviklings- eller vækstlande. Se listen over vækst- og udviklingslandene på OECDs DAC-liste her.

Oplysningspuljen støtter ikke rejser til lande, som Udenrigsministeriets rejsevejledninger fraråder at rejse til. Find Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Der er løbende ansøgningsfrist. Der skal påregnes en måneds svartid.

I særligt hastende tilfælde, f.eks. ved en akut situation i et udviklings- eller vækstland, er sagsbehandlingstiden kortere. Send da en orienterende mail til oplysningspuljen@um.dk.

Hvad kan jeg IKKE få støtte til?

Oplysningspuljen støtter ikke de følgende aktiviteter.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk