Spring til indhold

FAQ: Oplysningsprojekter og u-lands-tv-puljen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvad støtter Oplysningspuljen?

Oplysningspuljen støtter oplysningsprojekter om udviklings- eller vækstlande rettet mod den danske befolkning. Støtten går bl.a. til digital kommunikation, events, podcasts, spil, tv programmer, dokumentarfilm, undervisningsmateriale og udstillinger.

Se en liste over de projekter, som Oplysningspuljen har støttet de seneste år her.

 

Hvad er Oplysningspuljens formål?

Oplysningspuljen støtter formidling, der kan gøre den danske befolkning klogere på Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde eller på forholdene i verdens udviklings- og vækstlande. Formidlingen bør have fokus på et eller flere af verdensmålene i relation til vækst- og udviklingslande.

 

Hvem kan søge?

Oplysningspuljen kan søges af alle over 18 år med et CPR-nummer eller af organisationer med et CVR-nummer. Det er et plus, hvis ansøgeren har erfaring med at formidle, særligt om udviklings- eller vækstlandene.

Samtidig er det en fordel, hvis ansøgeren tidligere har arbejdet med samme emne og formidlingsform. Kendskab til målgruppen og dens medievaner er også afgørende.

 

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgning sker online via digitale ansøgningsskemaer, som kan findes her.

 

Hvad lægges der vægt på ved vurderingen af ansøgningerne?

Oplysningspuljen vurderer bl.a. din ansøgning ud fra følgende parametre:

  • Relevans: Projektet beskriver et eller flere verdensmål eller forhold i udviklings- eller vækstlande, gerne i forhold til Danmarks udviklingssamarbejde og udviklingspolitiske prioriteter.
  • Nye målgrupper: Projektet når ud til nye målgrupper, som ikke normalt beskæftiger sig med udviklings- eller vækstlande.   
  • Formidlingens effekt: Projektet og dets budskaber har gennemslagskraft og vurderes at have en holdningsskabende effekt i målgruppen. Det er et plus, hvis formidlingseffekten er underbygget i en forundersøgelse, og at ansøgeren redegør for hvordan oplysningsprojektet skal evalueres.
  • Formidlingsform: De valgte medier og distributionskanaler for oplysningsindsatsen er velvalgte i forhold til målgruppen. Det er et plus, hvis projektet gør brug af innovative og utraditionelle formidlingsformer og distributionsplatforme.
  • Spredning: Der er en god og dokumenteret plan for projektets distribution og markedsføring over for målgruppen. Der er vedlagt forhåndsaftaler med partnere om distribution og markedsføring samt tal for målgruppens størrelse.
  • Samarbejde: Formidlingsprojektet sker i et partnerskab mellem forskellige aktører. Det inkluderer nye formidlere i kommunikationen, og projektet inddrager de nødvendige kompetencer.
  • Nytænkning: Oplysningspuljen vil gerne sikre bredde i både de støttede formidlingsprojekter og deres målgrupper. Som udgangspunkt prioriteres derfor nye koncepter frem for tilbagevendende formidlingsprojekter med varierende tema men med uændret koncept og målgruppe.
     

Læs mere om Oplysningspuljens prioriteter her.

 

Hvilke lande støtter Oplysningspuljen formidling om?

Oplysningspuljen støtter kommunikation om verdens udviklings- eller vækstlande. Se listen over vækst- og udviklingslandene på OECDs DAC-liste her.

Oplysningspuljen støtter ikke rejser til lande, som Udenrigsministeriets rejsevejledninger fraråder at rejse til. Find Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

 

Hvor meget kan der ansøges om?

Der er ikke nogen faste beløbsgrænser i Oplysningspuljen, men det ansøgte beløb skal give mening i forhold til projektets omfang.

Se hvilke projekter Oplysningspuljen har støttet de seneste år, og hvor mange penge, de har fået her.

 

Hvem træffer afgørelse om min ansøgning?

Et eksternt bevillingsudvalg udpeget af udviklingsministeren tager stilling til ansøgningerne til Oplysningspuljen. Se hvem der er medlemmer af bevillingsudvalget fra 2017-2020 her.

 

Hvis en ansøgning er på under 50.000 kroner, er det ikke bevillingsudvalget, men Oplysningspuljens sekretariat, der behandler den.

 

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Oplysningspuljen har to til tre årlige ansøgningsfrister. Næste ansøgningsfrist er mandag d. 2 marts 2020. 

 

 

Hvad kan man IKKE få støtte til?

Oplysningspuljen støtter ikke de følgende aktiviteter.

 

Er der særlige krav til finansiering?

I udgangspunktet fuldfinansierer Oplysningspuljen ikke formidlingsprojekter.


Der skal som
minimum være 25% anden dokumenteret finansiering fra en ekstern part, som ikke må være egenfinansiering. Anden finansiering kan være både timer, viden, penge og udstyr. Udvalget behandler som udgangspunkt ikke ansøgninger, hvis anden finansiering ikke er på plads.

Der må ikke indgå andre Danida-midler i finansieringen fra f.eks. fra danske ambassader eller fra de strategiske partneres projektrelaterede oplysningsmidler.

 

 

Ansøger er en virksomhed – hvad skal man være opmærksom på?

Støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje ydes i henhold til EU’s regler for de minimis-støtte. For at være berettiget til en bevilling fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje, skal den ansøgende virksomhed overholde EU’s de minimis-forordning og udfylde ”Bilag 6 - Erklæring om de minimis-støtte”.

Læs mere om reglerne for de minimis-støtte i Oplysningspuljens retningslinjer.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk