Spring til indhold

Oplysningsprojekter

Oplysningspuljen og Rejsestipendieordningen omlægges fra 2021. For resten af 2020 er begge dele fortsat suspenderet pga. coronavirus/COVID-19 situationen.

Orientering om omlægning af Oplysningspuljen og Rejsestipendierne

Indsatsen med at kommunikere om udviklingssamarbejdet og forholdene i udviklingslandene til den danske befolkning vil i den kommende tid blive gentænkt og omlagt med henblik på at skabe langt større fokus på folkeligt engagement i regeringens udviklingspolitiske mærkesager.

Derfor ophører Udenrigsministeriets Oplysningspulje og Danidas Rejsestipendier i deres nuværende form fra 2021. Det betyder, at der ikke kommer flere ansøgningsrunder inden for de nuværende rammer for Oplysningspuljen og Rejsestipendieordningen.

Når det er fastlagt, hvordan eventuelt nye muligheder for at søge om tilskud vil blive tilrettelagt, vil de nye retningslinjer blive publiceret her på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Udenrigsministeriets Kontor for Humanitære indsatser, Civilsamfund og Engagement: hce@um.dk 

 

Orientering til alle ansøgere til Oplysningspuljen

Oplysningspuljen suspenderes for resten af 2020 pga. coronavirus/COVID-19 situationen og den usikkerhed, der fortsat er forbundet med rejser til og fra udviklings- og vækstlande.  Udenrigsministeriet fraråder pga. Coronavirus/COVID-19 fortsat ikke-nødvendige rejser til alle lande, som falder inden for Oplysningspuljens område. Ansøgere, der søgte til runden med frist den 2. marts 2020, har fået direkte skriftlig besked om suspenderingen.

Udenrigsministeriet vil i løbet af andet halvår 2020 lægge information på hjemmesiden vedr. støtte til oplysningsprojekter i 2021. Der vil ikke komme yderligere ansøgningsrunder i 2020. Såfremt dit projekt ikke er afhængigt af rejseaktivitet, kan du overveje, om det giver mening at tilpasse dit projekt og i stedet søge Engagementspuljen, som yder støtte til indsatser, der engagerer danskere i udviklingssamarbejdet og udvikler handlemuligheder og fælles løsninger for en bæredygtig verden. Ansøgninger op til 100.000 kr. har løbende ansøgningsfrist. Se mere om puljen her: Engagementspuljen

Sekretariatet har udarbejdet en FAQ nedenfor. Øvrige spørgsmål kan rettes til oplysningspuljen@um.dk

FAQ:

Hvad betyder det, at Oplysningspuljen er suspenderet for resten af 2020?
Det betyder, at de ansøgninger, der indkom ved fristen d. 2 marts 2020, ikke vil blive behandlet af Bevillingsudvalget, og at der ikke kommer nye ansøgningsrunder i 2020.

Hvorfor kan den seneste ansøgningsrunde til Oplysningspuljen med frist d. 2 marts 2020 ikke afvikles?
Pga. de fortsatte rejserestriktioner, i særdeleshed til vækst- og udviklingslande, og pga. den generelle usikkerhed ift. Coronavirus/COVID-19 situationen har Udenrigsministeriet besluttet ikke at behandle yderligere ansøgninger i 2020.

Vil der komme en yderligere ansøgningsrunde i 2020?
Nej, suspenderingen betyder, at der ikke kommer flere ansøgningsrunder i 2020 pga. den fortsatte usikkerhed om Coronavirus/COVID-19 situationen og rejsevejledningerne til udviklings- og vækstlande.
                                                   
Har jeg andre muligheder for at søge midler til sådanne projekter, der ikke omfatter rejseaktiviteter?
Såfremt dit projekt ikke er afhængigt af rejseaktivitet, kan du overveje, om det giver mening at tilpasse dit projekt og i stedet søge Engagementspuljen, som yder støtte til indsatser, der engagerer danskere i udviklingssamarbejdet og udvikler handlemuligheder og fælles løsninger for en bæredygtig verden. Ansøgninger op til 100.000 kr. har løbende ansøgningsfrist. Se mere om puljen her.
                  
Hvornår kommer der en ny ansøgningsrunde?
Der ikke flere ansøgningsrunder i 2020. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til eventuelle ansøgningsrunder i 2021. Udenrigsministeriet vil i løbet af andet halvår 2020 lægge information på hjemmesiden vedr. støtte til oplysningsaktiviteter i 2021.


Om oplysningsprojekter

Oplysningsprojekter er konkrete oplysningsaktiviteter om udviklings- og/eller vækstlandene i form af udarbejdelse af f.eks. undervisningsmateriale, publikationer, udstillinger og web baseret materiale, som er målrettet et dansk publikum og skal anvendes i Danmark. Selv om der er flere ansøgere om samme projekt, skal der kun udfyldes ét ansøgningsskema med én projektansvarlig, og samarbejdspartnerne skal beslutte, hvem der skal stå som ansøger. Denne person vil være ansvarlig for hele projektet og regnskabsaflæggelsen.

Finansiering

Som udgangspunkt fuldfinansieres oplysningsprojekter ikke. Ansøgerne skal derfor dokumentere mindst 25 pct. andenfinansiering (ikke egenfinansiering). Det sker for at styrke partnerskaber. Andenfinansiering forstås som både timer, viden, penge og udstyr.

Eventuelle rejser til et udviklingsland skal indgå i den samlede projektansøgning og ikke søges separat på rejsestipendieordningen. 

Der kan ikke indgå andre Danida-midler i finansieringen.

Særligt om undervisningsmaterialer:

Støtte til undervisningsmaterialer forudsætter, at der er tilknyttet en pædagogisk konsulent eller et forlag til projektet, der kan sikre, at undervisningsmaterialet er i overensstemmelse med curriculum for det/de klassetrin, som materialet er målrettet. Der skal vedlægges en beskrivelse af, hvordan materialet skal anvendes i undervisningen, hvilke fag m.v. Desuden skal der vedlægges dokumentation fra relevante skoler på, at materialet er efterspurgt og vil blive anvendt i undervisningen.

Før du søger, bør du læse retningslinjerne for oplysningsprojekter.

Sponsorlogo

Man forpligter sig til at anvende Udenrigsministeriets sponsorlogo på oplysningsmaterialer, der er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje. For information om brug af logoet se sponsorlogo.

Spørgsmål

Såfremt du har yderligere spørgsmål kan du skrive en mail til oplysningspuljen@um.dk eller ringe til fuldmægtig Kristina Rohde Larsen på telefon 33 92 13 81. Telefontid er mandag og torsdag fra 9.30 til 11.30.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
Telefontid: mandag og torsdag 
9.30-11.30.
oplysningspuljen@um.dk