Spring til indhold

Fokus ved vurdering af ansøgninger

Bevillingsudvalget lægger vægt på nyskabende kommunikation om vækst- og udviklingslandene, der når nye målgrupper. Desuden bør FN's verdensmål inddrages i formidlingen.

Bevillingsudvalget vægter

Relevans: Projektet beskriver et eller flere verdensmål eller forhold i udviklings- eller vækstlande, gerne i forhold til Danmarks udviklingssamarbejde og udviklingspolitiske prioriteter.

Nye målgrupper: Projektet når ud til nye målgrupper, som ikke normalt beskæftiger sig med udviklings- eller vækstlande.   

Formidlingens effekt: Projektet og dets budskaber har gennemslagskraft og vurderes at have en holdningsskabende effekt i målgruppen. Det er et plus, hvis formidlingseffekten er underbygget i en forundersøgelse, og at ansøgeren redegør for hvordan oplysningsprojektet skal evalueres.

Formidlingsform: De valgte medier og distributionskanaler for oplysningsindsatsen er velvalgte i forhold til målgruppen. Det er et plus, hvis projektet gør brug af innovative og utraditionelle formidlingsformer og distributionsplatforme.

Spredning: Der er en god og dokumenteret plan for projektets distribution og markedsføring over for målgruppen. Der er vedlagt forhåndsaftaler med partnere om distribution og markedsføring samt tal for målgruppens størrelse.

Samarbejde: Formidlingsprojektet sker i et partnerskab mellem forskellige aktører. Det inkluderer nye formidlere i kommunikationen, og projektet inddrager de nødvendige kompetencer.

Nytænkning: Oplysningspuljen vil gerne sikre bredde i både de støttede formidlingsprojekter og deres målgrupper. Som udgangspunkt prioriteres derfor nye koncepter frem for tilbagevendende formidlingsprojekter med varierende tema men med uændret koncept og målgruppe.

Undervisningsmaterialer til elever: Skal der laves undervisningsmateriale, handler det ikke kun om at lave materiale til børn og unge, men særligt om at lave materiale til lærere og elever. Materialerne skal være målrettet undervisningen, dvs. at undervisningsmaterialer til Folkeskolen skal udarbejdes som læringsforløb i overensstemmelse med folkeskolens Forenklede Fællesmål og læringsforløb til gymnasiet i overensstemmelse med Gymnasiereformen. Har du ikke selv den fornødne erfaring med udarbejdelse af undervisningsmaterialer, bør du inddrage en lærer i formidlingsprojektet. For at sikre markedsføring anbefales det at indgå samarbejde med et forlag.

Verdensmål

I september 2015 vedtog FN 17 nye udviklingsmål, som gælder globalt - også for Danmark. De nye verdensmål har 6 temaer, 17 mål og en lang række undermål.

Udenrigsministeriets Oplysningspulje ønsker at udbrede danskernes kendskab til verdensmålene. Bevillingsudvalget lægger særlig vægt på inddragelse af et eller flere af målene i formidlingsaktiviteterne og prioriterer gode og innovative projekter, der sikrer, at kendskabet til verdensmålene når ud til den brede befolkning og rammer nye målgrupper.

Læs mere om verdensmålene og de danske prioriteter.

Danske prioriteter

Danmark sætter særligt fokus på følgende udvalgte prioritetsområder i dansk udenrigs- og udviklingspolitik:

  • Bæredygtig udvikling, herunder særligt vand og energi samt grøn økonomi og vækst, herunder ressourceeffektivitet. 
  • Ligestilling og kvinder og pigers rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, i tråd med den mangeårige stærke danske indsats på dette område.
  • Uddannelse som afgørende element for at sikre udvikling og ligestilling, bl.a. i lyset af Danmarks stærke støtte til uddannelse og engagement i generalsekretærens ”Education First” initiativ.
  • Konfliktforebyggelse og statsopbygning i skrøbelige stater i tråd med Danmarks stærke udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitiske engagement i skrøbelige stater.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
Telefontid: mandag og torsdag 
9.30-11.30.
oplysningspuljen@um.dk