Spring til indhold

U-lands-tv-puljen

U-lands-tv-puljen nedlægges efter ansøgningsrunden 2. september. Fremover skal du vælge "ansøgningsskema til oplysningsprojekt", da tv-produktioner betragtes som digital kommunikation

Der lægges vægt på følgende ved digital kommunikation/tv-produktioner:

 • At projektet relaterer sig til relevante og aktuelle spørgsmål om udviklingslandene og går nye veje i form og indhold.
 • At indholdet er klart beskrevet.
 • Der er vedlagt en synopsis for tv-produktionen.
 • Ansøgeren har erfaring med filmoptagelser eller har tilknyttet et filmproduktionsselskab til projektet.
 • Der er vedlagt CV på producenterne.
 • Der er vedlagt budget og finansieringsplan.
 • Der er finansiering fra anden side, idet tv-produktioner ikke fuldfinansieres.
 • Der er optaget relevante researchoptagelser, som Bevillingsudvalget får adgang til at se 
 • Der er en visningsaftale med en landsdækkende tv-station med forholdsvist højt seertal.
 • I forbindelse med tv-projekter kan der af puljen ydes en mindre støtte til forudgående research. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at der efterfølgende vil blive givet støtte til produktion af filmen.
 • Link til en lille teaser for filmen.

I øvrigt gælder de samme kriterier, som er anført om oplysningsprojekter.

Hvad ydes der ikke støtte til?

 • Tv-produktioner, der vurderes at vedrøre egen uddannelse, herunder specialeskrivning, udarbejdelse af hovedopgave, studieafslutningsprojekter og lignende.
 • Organisationers medlemshvervning, markedsføring og indsamlingsaktiviteter.
 • Forsendelse af udstyr fra Danmark til et udviklingsland, lokaleleje i egne lokaler og indkøb af audiovisuelt udstyr eller andre varige forbrugsgoder.
 • Udgifter, der er afholdt helt eller delvist inden ansøgningsfristen.
 • Tv-produktioner, der har et generelt og globalt sigte uden specifik tilknytning til emner og problematikker vedrørende udviklingslande.
 • Tv-produktioner, der vedrører integration, asyl og flygtningespørgsmål i Danmark.
 • Tv-produktioner, der ikke specifikt retter sig mod den danske befolkning.
 • Lønninger og honorarer, der er udokumenterede eller går ud over satserne for de respektive overenskomster.
 • Ansøgere, der ikke kan fremvise visningsaftaler.

Før du søger, bør du læse retningslinjerne for oplysningsprojekter

Sponsorlogo

Man forpligter sig til at anvende Udenrigsministeriets sponsorlogo på oplysningsmaterialer, der er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje. For information om brug af logoet se sponsorlogo.

Spørgsmål

For yderligere spørgsmål om u-lands-tv-puljen kan du skrive en mail til oplysningspuljen@um.dk eller ringe til fuldmægtig Kristine Rohde Larsen på telefon 33 92 13 81. Telefontid er mandag og torsdag fra 9.30 til 11.30.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
Telefontid: mandag og torsdag 
9.30-11.30.
oplysningspuljen@um.dk