Spring til indhold

Børnenes U-landskalender

Danida og Danmarks Radio har samarbejdet om Børnenes U-landskalender i over 50 år. Hvert år udvikler Danida et undervisningsmateriale til skolernes yngste årgange.

Gennem et par generationer har U-landskalenderen været en fast del af traditionen omkring optakten til juletiden for de fleste danskere. Mange tusinde danske børn har siden 1962 taget hul på deres december-morgener ved at åbne for dagens lille dør på U-landskalenderen. Hvert år har Danida udviklet et undervisningsmateriale til skolernes yngste klasser – og materialet bestilles af lærere på hundredevis af skoler over hele landet.

Undervisningsmaterialet er ekstra aktuelt i efteråret, netop fordi det handler om årets U-landskalenderprojekt. Men det er ikke ”julet” i sig selv, og det er omhyggeligt udformet, så det kan bruges når som helst.

Materialet har en god, skønlitterær bog som centrum og handler om børneliv i det land, der samles ind til via låge-julekalenderen. Årets børnebogsforfatter har været på rejse i landet sammen med fotografen og projektets pædagogiske konsulent. Materialet har ofte fået ros fra lærere og anmeldere og har været brugt på et stort antal skoler.

Fornyet i 2013 og opdateret i 2014 og 2015
I 2013 blev materialet gennemgribende fornyet og udvidet, både rent didaktisk og på det fagfaglige. Målet var at tilbyde et materiale af høj kvalitet, der giver eleverne et kig ud til børneliv i en helt anden del af verden. Et liv, der ligner deres eget, og som der er noget at lære af – men som samtidig er meget forskelligt fra deres eget liv. Et kulturmøde, hvor de også møder sig selv.

Fornyelsen blev godt modtaget af skolerne. Så i 2014 og 2015 er den indholds- og formidlingsmæssige linje blevet fastholdt og yderligere opdateret.

Læs mere om årets undervisningsmateriale på www.u-landskalender.dk, hvor du som lærer også kan bestille klassesæt.

Danida kan kontaktes her:

DANIDA
Udenrigsministeriet
Public Diplomacy, Kommunikation og Presse (KOM)
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
E-mail: kom@um.dk

Tlf.: 33 92 00 55


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk