Spring til indhold

Igangværende evalueringer

Her findes information om Danidas igangværende evalueringer. Eftersom evalueringerne udgives på engelsk, findes beskrivelser af igangværende evalueringer kun på engelsk.

 

 

 

 

 

 

 

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk