Spring til indhold

Evaluering, Læring og Kvalitet (ELK)

Kontoret er en selvstændig, specialiseret enhed, hvis opgaver bl.a. er at planlægge, udforme og kvalitetssikre gennemførelsen af evalueringer af Danida-finansierede bistandsaktiviteter, og at formidle evalueringsresultater og erfaringer til Danidas medarbejdere, samarbejdslandenes myndigheder og andre interessenter.

Kontoret for evaluering, læring og kvalitet  bidrager bl.a.  til policy- og strategiudviklingen i Danida med egne og andre donorers evalueringserfaringer. Kontoret refererer til udviklingsministeren gennem Udenrigsministeriets direktør for udviklingspolitik, og er således uafhængigt af de dele af Danida, der planlægger og udfører selve udviklingssamarbejdet. Kontorets evalueringsfunktion og -opgaver er fastlagt i Evaluation Policy for Danish  Development Cooperation (PDF).

Kontorchef Tove Degnbol, tlf. 33 92 02 28, [email protected]


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]