Spring til indhold

Evalueringskontoret

Evalueringskontoret er en selvstændig, specialiseret enhed, hvis primære opgaver er at planlægge, udforme og kvalitetssikre gennemførelsen af evalueringer af Danida-finansierede bistandsaktiviteter, og at formidle evalueringsresultater og erfaringer til Danidas medarbejdere, samarbejdslandenes myndigheder og andre interessenter.

Evalueringskontoret bidrager til policy- og strategiudviklingen i Danida med egne og andre donorers evalueringserfaringer. Evalueringskontoret refererer til udviklingsministeren gennem Udenrigsministeriets direktør for udviklingspolitik, og er således uafhængigt af de dele af Danida, der planlægger og udfører selve udviklingssamarbejdet. Evalueringskontorets funktion og opgaver er fastlagt i Evaluation Policy for Danish  Development Cooperation (PDF).Derudover er Evalueringskontoret ansvarlig for støtte til udviklingsforskning.

   

Kontorchef Nanna Hvidt, tlf. 33 92 04 72, eval@um.dk


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk