Spring til indhold

Ghana: Fra bistand til handel

Fortællinger om Danmarks støtte til Ghanas private sektor.

Mød i en række korte videoer ghanesere og danskere, der fortæller historien om samarbejdet mellem Danmark og Ghana og mange års arbejde for at udvikle den private sektor.

Læs om det dansk-ghanesiske privatsektorsamarbejde, hvor fortællingen begynder med den unge Poul Wallevik, der i 1957 forlod Danmark for at slå sig ned i Ghana for at tjene penge, i første omgang for at sælge Tuborg-øl.


En ny havn øst for Ghanas hovedstad Accra  forventes at stå klar i 2019. Havnen kan tage imod nogle af verdens største containerskibe  og udvider kapaciteten fra den eksisterende havns 800.000 til 3,5 mio. containere om året. Foto: Jesper Heldgaard 

Da Ghana i 1989 blev valgt som prioritetsland for dansk udviklingsbistand, var landet i en sølle forfatning, men 22 år senere, i 2011, blev Ghana et mellemindkomstland, og derfor er det helt naturligt, at det dansk-ghanesiske udviklingssamarbejde udfases i 2020. Det betyder imidlertid ikke, at det dansk-ghanesiske partnerskab ophører: Det fortsætter i en ny form med vægt på handel, investeringer, politisk samarbejde og forskning.

I takt med at Danida trækker sig ud af Ghana, åbner mulighederne sig for et endnu stærkere samarbejde i den private sektor, og det samarbejde bygger på et solidt fundament: De allerførste danske virksomheder kom til Ghana, før Danida blev ’opfundet’ i 1962 – nogle endog inden Ghana blev selvstændigt i 1957 – og flere af dem er der endnu. Så det private samarbejde begynder ikke på bar bund, men er blevet styrket gennem årtiers Danida-støtte til Ghana. Danida har støttet adskillige samarbejder mellem danske og ghanesiske virksomheder. Nogle af dem har vokset sig større, mens andre ikke har overlevet. Fra 2003 supplerede Danida projektstøtten med bredere programbistand til Ghanas private sektor.

Det er ikke let at pege på ét stort, konkret og synligt resultat af Danidas støtte til Ghanas private sektor, men Danmark har bidraget til at styrke den private sektor generelt, ikke mindst ved at støtte et øget pres for reformer. Her viste det sig mere effektivt at støtte lokale erhvervsorganisationers fortalervirksomhed for et bedre erhvervsklima end at arbejde direkte med regeringen. Danmark har også været med helt fremme med støtte til erhvervsuddannelse og bedre adgang til lån på landet.

Den private sektor i Ghana udvikler sig i disse år med rivende hast. Mange nye firmaer skyder op. Nogle af dem må kæmpe hårdt, men mange er i stand til at udnytte det gode erhvervsklima i Ghana og tjene penge. Og der er rigtig gode muligheder for danske virksomheder i Ghana, hvor den voksende middelklasse efterspørger mange af de produkter, danske virksomheder kan levere. Læg dertil, at Danidas tilstedeværelse i Ghana giver Danmark og danske virksomheder et klart forspring. Danida er et kendt navn i Ghana.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]