Spring til indhold

Indonesien: Danmark hjælper med grøn omstilling 

Dansk erfaring med grøn energi, der kan forsyne både fastland og øer, hjælper nu Indonesien med en ambitiøs grøn omstilling frem mod 2050.

Indonesien er verdens fjerdefolkerigeste land med ca. 260 millioner indbyggere. Landet har en af verdens hurtigst voksende økonomier, der skønnes at blive verdens femte største økonomi i 2030.

Det betyder ikke alene, at folk får flere penge mellem hænderne, men også at de forbruger mere. Blandt andet forventes det, at energiefterspørgslen frem til 2050 vil blive mere end fordoblet - og her byder Danmark ind med grønne bæredygtige løsninger.
 
Danmark har i flere år samarbejdet med Indonesien på energiområdet for at understøtte de indonesiske ambitioner for vedvarende energi og energieffektivitet.

Grøn energi i elsystemet

Det drejer sig i høj grad om langsigtet energiplanlægning og integration af vedvarende energi og energieffektivitet.
Ifølge Saleh Abdurraham, generalsekretær ved Det Nationale Energiråd i Indonesien, så er der mange områder, hvor den danske hjælp sætter skub i den grønne retning:

”I Indonesien har vi mange forskellige energiressourcer: sol, vind, hydro, biomasse og biobrændstof. Der er masser af potentiale at udvikle.
Vi håber, at vi gennem samarbejdet med Danmark kan lære af de danske erfaringer med at optimere og maksimere integrationen af grøn energi ind i elsystemet.”

Sydøstasiens største grønne potentiale
Indonesien har det største vedvarende energipotentiale i Sydøstasien ifølge Det Internationale Energiagentur, IEA. Alligevel bliver langt den meste energi produceret på kulkraftværker, hvilket har en omfattende negativ indvirkning på miljøet.

Derudover har ca. 9 pct. af befolkningen stadig ikke adgang til el, hvilket hindrer vækst og beskæftigelse i specielt de østlige provinser, hvor mange af Indonesiens over 16.000 små øer ligger.

”Vi har en ulempe i Indonesien, da vi er et meget stort land uden et samlet fastland. Så distribution er et problem. For de mere yderligt liggende områder og små øer har vi behov for at være lidt mere kreative end bare standardløsningen”, siger Adrian Lembong, forretningsudviklingschef i det indonesiske energiselskab Adaro Power.

Dansk viden om vindenergi i høj kurs
Og på netop dette område har Danmark gode erfaringer med at skabe et energinetværk, der forsyner både fastlandet og de mange øer rundt omkring i landet.

Her er der udviklet grønne løsninger med især vindenergi. Det er viden, som i høj grad efterspørges hos de indonesiske virksomheder og myndigheder.

”I forhold til at gøre vindenergi levedygtig har vi samarbejdet med de danske myndigheder. De giver os gode data om vinddistribution, som vi kan bruge overalt i Indonesien. Når vi har gode data, kan vi bedre planlægge vores energiforsyning,” siger Saleh Abdurraham.

På vej mod verdensmål
Indonesien har et klart mål om at sikre hele befolkningen adgang til el samt at andelen af vedvarende energi stiger fra 6 pct. til 23 pct. af det samlede energiforbrug i år 2025.
Med samarbejdet bidrager Danmark både til udbredelsen af grøn energi til gavn for miljøet samt til  at opfylde verdensmål 7 om at sikre alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Læs mere om FN's verdensmål her.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]