Spring til indhold

Fortællinger om Danmarks støtte til Ghanas private sektor

Klik her, hvis du ønsker videoerne på engelsk.

Fra bistand til handel
Tre årtiers udviklingssamarbejde skaber et solidt fundament for et fornyet dansk-ghanesisk partnerskab, der nu centreres om erhvervssamarbejde, handel og investeringer.

  

Landbrug som erhverv
Alt for ofte har donorers støtte til landbrug været usammenhængende. I det nordlige Ghana har Danida afprøvet en ny metode i praksis – med fokus på HELE værdikæden.

Låne- og landbrugsparadokset 
Ghana har et enormt potentiale inden for landbrug og fødevarer. Alligevel har folk på landet svært ved at få lån. Men det paradoks kan der gøres noget ved, viser Danida-erfaringer.

 

Brobygger mellem den offentlige og private sektor 
Danida er i det meste af to årtier gået forrest med sin støtte til den private sektors bestræbelser på at sikre bedre rammebetingelser i Ghana. Og det har styrket den private sektors røst.

Det betaler sig at investere i erhvervsuddannelse
Danida testede i Ghana en ny og innovativ metode til erhvervsuddannelse. Den har vist sig at give gode resultater.

Ghana i generne 
I 1975 forlod Paul Wallevik Danmark for at slå sig ned og drive virksomhed i Ghana. Nu står hans søn i spidsen for en virksomhed, der producerer cashewnødder og beskæftiger flere hundrede ghanesere.


Ambassaden med en Wall Street-fløj
Den danske ambassade i Ghana ændrer fokus: Nu skal det dansk-ghanesiske erhvervs- og handelssamarbejde styrkes.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]