Spring til indhold

Kompensationsordning marts 2021 - september 2021

Ordning om midlertidig lønkompensationsordning til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på
Udenrigsministeriets område med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation til delvis dækning af lønudgifter for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Udenrigsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden 1. marts til og med 30. september 2021.

Ansøgningsfrist: 20. december.

Ansøgning samt bilag skal sendes i en samlet pakke til: [email protected].

Se nedenstående vejledning for hjælp til ansøgningsproces såvel som bilag til brug for ansøgning.

Spørgsmål til ordningerne såvel som ansøgningsproces kan rettes til [email protected].

·        Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med den 1. marts til 30. september 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 (retsinformation.dk)

ANSØGNINGSMATERIALE.

Bilag 1 Ansøgningsskema 

Bilag 2 Beregningsark

Bilag 3 Revisorerklæring

Bilag 4 Tro- og loveerklæring

Bilag 5 Negativt resultat ved ekstraordinære omstændigheder

Bilag 6 Erklæring om offentlige tilskud 

Vejledning 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]