Spring til indhold

Grønt Partnerskab

Klimakrisen og biodiversitetskrisen er virkelighed for millioner af mennesker i dag, og det er de fattigste der rammes hårdest. Udenrigsministeriet har derfor indgået et Grønt Partnerskab med civilsamfundet. Sammen vil vi fokusere på at udvikle politik, opbygge kapacitet og dele viden om grønne løsninger på udviklingsområdet til gavn for verdens fattigste. 

Partnerskabet vil bidrage til et grønt ambitions- og kompetenceløft i udviklingssektoren, give bud på innovative og bæredygtige grønne løsninger, samt sikre inddragelse af civilsamfundet i politiske processer og udvikling af programmer.

Det grønne partnerskab arbejder lige nu med tre spor:

  • Grønning af udviklingsarbejdet - udvikling af grønne programmer og retningslinjer samt opbygning af grønne kompetencer i sektoren
  • Det grønne politiske samarbejde
  • Natur, økosystemer og naturbaserede løsninger (NbS)

Partnerskabet er åbent for alle civilsamfundsorganisationer i Danmark, der arbejder med den grønne udviklingsdagsorden. Du kan være med og få mere information om kommende aktiviteter ved at tilmelde dig gennem [email protected]

Gennem en Grøn Kalender vil vi opdatere løbende om partnerskabets aktiviteter, kommende høringsprocesser, politiske dialoger og civilsamfunds-arrangementer indenfor det grønne udviklingsområde. 

Grønt Partnerskab drives af en teknisk styregruppe med deltagere fra Udenrigsministeriet, CISU, Globalt Fokus og 92-gruppen.

Globalt Fokus er sekretariat for Grønt Partnerskab i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Nyt Grønt Partnerskab banner


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]