Spring til indhold

Ansøgninger om strategiske partnerskaber: Invitation til indsendelse af ”Expression of Interest”

03.03.2017  18:35
I dag lancerer Udenrigsministeriet officielt den åbne ansøgningsrunde for ansøgninger om strategiske partnerskaber med danske civilsamfundsorganisationer for perioden 2018-21.

Samtidig offentliggøres en revideret informationsnote som opfølgning på den åbne høringsperiode af omlægningen af civilsamfundsstøtten, der blev lanceret den 6. februar 2017. Det bemærkes, at en lang række af de forslag, der blev fremsat i de indkomne høringssvar, er inkorporeret i den reviderede informationsnote, der derfor har ændret sig på en lang række punkter. Mulige ansøgere opfordres dermed til grundigt at gennemlæse den reviderede note i sin helhed. Der vil fortsat kunne blive foretaget opdateringer til noten frem til datoen, hvor prækvalificerede organisationer inviteres til at indsende en ansøgning.

Udenrigsministeriets fremtidige strategiske partnere vil blive udvalgt på baggrund af en åben ansøgningsrunde i to faser: 1) ”expression of interest” og 2) ansøgning om et strategisk partnerskab for prækvalificerede organisationer.

Med denne annoncering inviteres interesserede organisationer til at indsende ”expression of interest” om et strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet. Der skal ved ansøgning anvendes denne EOI-formular, der indeholder en række minimumskrav, som alle skal være opfyldt for, at en organisation kan kvalificere sig til at indsende en fuld partnerskabsansøgning i den næste fase.

Organisationer kan vælge at søge et eller flere vinduer (lots) som angivet i informationsnoten, men skal kun indsende én samlet formular. For konsortier under lot LAB skal der ligeledes alene indsendes én samlet formular med angivelse af efterspurgte oplysninger for de enkelte medlemmer af et konsortium.
Formular og efterspurgte bilag skal indsendes per mail til hmc@um.dk senest mandag den 13. marts 2017 kl. 14.00. Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt vil ikke komme i betragtning.

Eventuelle afklarende spørgsmål kan sendes til hmc@um.dk og gerne inden onsdag den 8.marts kl.16.00. Anonymiserede spørgsmål og svar vil blive lagt på Udenrigsministeriets hjemmeside den efterfølgende arbejdsdag.

Der henvises til kontoret for humanitær indsats, migration og civilsamfund, Niklas Borker Bjerre tlf. 33920587 eller nikbje@um.dk for evt. opklarende spørgsmål.