Spring til indhold

Danmark giver 80 mio. kr. til støtte for sårbare flygtninge og værtssamfund og til styrkelse af civilsamfundet i Libanon

21.12.2020  10:46
Danmark giver nu 80 mio. kr. til at forbedre levevilkårene og styrke modstandskraften blandt sårbare og udsatte grupper og til at styrke det libanesiske civilsamfunds råderum og mulighed for at bidrage til en bæredygtige udvikling i Libanon. Midlerne gives til danske civilsamfundsorganisationers indsatser i Libanon. 

Siden eksplosionerne i Beirut havn den 4. august har situationen i Libanon været præget af uforudsigelighed og krise. Eksplosionerne har mangedoblet en række politiske og økonomiske udfordringer, som Libanon længe har stået over for, herunder sekteriske spændinger, korruption og hyperinflation, som har skabt stigende olie- og fødevarepriser. 

Manglende jobmuligheder, beskyttelsesudfordringer og usikre fremtidsudsigter har desuden forstærket i forvejen sårbare gruppers skrøbelighed – både libanesere, men også de mange syriske og palæstinensiske flygtninge, der opholder sig i landet. Krisen risikerer også at presse flygtninge og libanesere til at søge mod Europa, ligesom der er risiko for en yderligere regional destabilisering i Mellemøsten.
I forlængelse af det eksisterende danske engagement i Libanon og de 16 mio. kr., som Danmark har givet i akut humanitær bistand til Libanon siden eksplosionerne, støtter Danmark nu med yderligere 80 mio. kr. Midlerne kanaliseres gennem danske civilsamfundsorganisationer og skal støtte de mest marginaliserede og nødlidende grupper i det libanesiske samfund, herunder også syriske og palæstinensiske flygtninge, samt bidrage til at styrke social sammenhængskraft og civilsamfundets råderum. 

Midlerne uddeles på baggrund af en NGO-ansøgningsrunde udformet med to vinduer med hhv. 60 mio. kr. til humanitære indsatser og 20 mio. kr. til civilsamfundsindsatser. De i alt 80 mio. kr. gives til følgende NGO’ers indsatser:

Sårbarhedsvindue – forbedrede levevilkår og øget modstandskraft blandt sårbare og udsatte grupper i Libanon:

  • Red Barnet – 16,2 mio. kr. til at styrke unges kapacitet til at håndtere kriser samt være proaktive forandringsagenter.
  • Oxfam IBIS – 16,2 mio. kr. til at styrke modstandskraft og social stabilitet for sårbare libanesere og flygtninge.
  • Dansk Røde Kors – 16,2 mio. kr. til støtte til sundhed og basale behov.
  • Folkekirkens Nødhjælp – 14,3 mio. kr. til at støtte sårbare og udsatte børn og unge med fokus på uddannelse og jobparathed.

Civilsamfundsvindue – social sammenhængskraft og civilsamfundet råderum:

  • Dansk Missionsråds udviklingsafdeling (DRMU) – 5,5 mio. kr. til at styrke social sammenhængskraft igennem mediekampagner og træning.
  • GAME – 5,6 mio. kr. til at styrke social sammenhængskraft med fokus på ungeledede sportsindsatser i lokalområder.
  • Danmission – 6 mio. kr. til at styrke unges mulighed for at bidrage til en inklusiv og social reformproces.

I vurderingen af ansøgningerne har der været lagt vægt på lokalt ejerskab, et klart fokus på de mest sårbare grupper – flygtninge samt unge og kvinder og piger – og langsigtede, holdbare løsninger. Derudover understøtter bidragene særligt opfyldelsen af verdensmål 1 (afskaf fattigdom), 2 (stop sult) og 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner). 

Læs mere om ansøgningsrunden her: Call on Reducing vulnerabilities for refugees and Lebanese host communities and strenghtening Lebanese civil society (um.dk)