Spring til indhold

Støtteformer – civilsamfundsorganisationer

Her findes en oversigt over muligheder for støtte til danske organisationers internationale udviklingsaktiviteter.

I menuen til venstre bliver de forskellige støtteformer uddybet selvstændigt.

Under hver støtteform er der mulighed for at downloade blandt andet ansøgningsskema, formater for projektdokument og budgetopstilling.

BNI-landeindkomstgrænser
Danske organisationer kan søge om støtte til aktiviteter i udviklingslande i henhold til den landeklassifikation, der foretages af OECDs udviklingskomité, DAC (se OECD/DAC-landelisten 2014-2016).

Den aktuelle grænse for at få støtte ligger på US$ 3.300 per indbygger. En oversigt over samtlige landes BNI-tal (GNI per capita, Atlas method) i dette vedhæftede dokument. Der kan ikke bevilliges støtte til nye aktiviteter i et udviklingsland, som i to på hinanden følgende år har ligget over den gældende BNI-grænse. Indsatser i Irak er ikke omfattet af indkomstgrænserne.
 
Støtte til indsatser rettet mod særligt udsatte befolkningsgrupper og oprindelige folk er dog undtaget fra ovenstående indkomstgrænser. Her følges alene DAC’s liste over lande, som modtager officiel udviklingsbistand.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk