Spring til indhold

Strategiske Partnerskaber for 2022-2025

Udenrigsministeriets nuværende 4-årige strategiske partnerskaber inden for humanitære indsatser, udvikling og arbejdsmarkeder udløber ved udgangen af 2021. Derfor igangsættes en proces for indgåelse af nye strategiske partnerskaber.

 

Processen for de nye strategiske partnerskabsaftaler vil bygge på en åben konkurrenceudsættelse i to runder. Første runde vil være en prækvalifikation (Expression of Interest), hvor ansøger vurderes ud fra en række kriterier. Kriterierne for prækvalifikationen vil blive beskrevet i en informationsnote for runde et. En prækvalifikation er ikke en garanti for et nyt strategisk partnerskab.

 

Ansøgere der prækvalificerer sig, vil få adgang til anden runde af konkurrenceudsættelsen. Her inviteres prækvalificerede organisationer til at indsende en partnerskabsansøgning. Partnerskabsansøgninger vil blive vurderet i henhold til en række forhold, der vil blive beskrevet i en informationsnote for runde to.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]