Spring til indhold

Høring af prækvalifikationsmaterialet

Lancering af den nye ansøgningsproces for strategiske partnerskaber 2022-2025

Udenrigsministeriet sender hermed prækvalifikationsmaterialet til strategiske partnerskaber for perioden 2022-2025 (SPA 2022-2025) i offentlig høring med deadline 11. januar 2021 kl. 12.

Alle høringssvar anmodes venligst begrænset (så vidt muligt) til et 1-sides notat og skal sendes til hce@um.dk med kopi til kirsut@um.dk og guntho@um.dk. Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort på hjemmesiden.

Prækvalifikationsprocessen for SPA 2022-2025 forventes lanceret på Udenrigsministeriets hjemmeside medio januar 2021. Udenrigsministeriet organiserer en Q&A en uge efter lanceringen.

Deadline for indsendelse af Expression of Interest for SPA 2022-2025 er medio februar 2021.

Der kan forventes svar fra Udenrigsministeriet ultimo marts 2021. Ansøgere der opnår kvalificering til et strategisk partnerskab vil efterfølgende blive oplyst om ramme for årlig bevilling.

Den fulde ansøgning om strategisk partnerskab lanceres efter den udviklingspolitiske strategi er lanceret. Den endelige beslutning om størrelse af partnerskab afgøres ved vurderingen af fulde ansøgninger.

Dokumenter til høring:


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk