Spring til indhold

Renovering og forsendelse

Danske organisationer kan i samarbejde med deres Syd partnere søge om støtte til renovering og forsendelse af brugt udstyr indsamlet i Danmark til udviklingsformål i Syd. Der kan tillige søges om støtte til relaterede aktiviteter, herunder oplysningsarbejde.

Ordningen administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) på vegne af Udenrigsministeriet.

Yderligere oplysninger om, hvordan der søges om støtte, kan findes på DMR-Us hjemmeside.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]