Spring til indhold

Call for SPA-partners - østlige Ukraine

Peace and Stabilization Programme for Ukraine (PSPU) 2022-25

Som en del af Freds og Stabilitetsprogrammet i Ukraine ønsker Udenrigsministeriet at styrke indsatsen for øget resiliens og modstandskraft lokalt i et samarbejde mellem danske og ukrainske civilsamfundsorganisationer. Fokus vil være på unge, kvinder eller mennesker, der er blevet berørt af den væbnede konflikt.

 

Med dette åbne ’NGO call for proposals’ inviteres civilsamfundsorganisationer med SPA aftale til at fremsende projektforslag inden for de to definerede temaer. Der forventes ydet bevilling til ideelt én, maksimalt to, ansøgninger.

 

Ansøgningerne skal udarbejdes i henhold til ’vejledningen for udarbejdelse af ansøgning’ (bilag 1) og være Udenrigsministeriet i hænde senest den 20. januar 2023 kl. 12 middag.

Udenrigsministeriet afholder to informationsmøder: den 2. december kl. 14.30 og den 6. januar 2022 kl. 14.30, begge med henblik på at besvare spørgsmål i forbindelse med dette ’call-for-proposals’.

 

Midlerne tildeles i henhold til prioriteter og kriterier som beskrevet i den udarbejdede informationsnoten. Se Informationsnoten her.

Se Retningslinjer for enkeltprojekter her.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]