Spring til indhold

Kompensationsordninger for løn og faste omkostninger til institutioner, foreninger, organisationer mm. i økonomisk krise som følge af COVID-19

Der er etableret midlertidige kompensationsordninger for henholdsvis udgifter til løn og faste omkostninger til institutioner, foreninger, organisationer mm., der måtte modtage 50 pct. eller mere i offentligt tilskud og som er i økonomisk krise som følge af COVID-19. Som udgangspunkt gælder det, at institutioner skal ansøge hos den myndighed, der tegner sig for den største del af det offentlige tilskud. Udenrigsministeriet vil således behandle ansøgninger fra institutioner, der måtte modtage størstedelen af deres offentligt tilskud herfra. 

Institutioner kan orientere sig i notat vedr. Udenrigsministeriets administration af COVID-19 hjælpepakker for hhv. løn og faste omkostninger for en indledende vurdering af, om de er berettigede til at søge kompensation hos Udenrigsministeriet. Bemærk at en række yderligere forhold skal opfyldes, førend der kan udbetales kompensation. 

Det er nu muligt at ansøge om kompensation på begge ordninger. For information vedrørende ansøgning om lønkompensation, se her. For information vedrørende ansøgning til kompensation for fast omkostninger, se her.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk