Spring til indhold

Kompensation for faste omkostninger

Ordning om kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Kompensation som bidrag til delvis dækning af faste omkostninger for institutioner mv. på Udenrigsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Ansøgningsfrist: 31. august 2020.

Ansøgning samt bilag skal sendes i en samlet pakke til: COVID19kompomk@um.dk.

Se nedenstående vejledning for hjælp til ansøgningsproces såvel som bilag til brug for ansøgning.

Spørgsmål til ordningerne såvel som ansøgningsproces kan rettes til COVID19kompomk@um.dk.

 

Præcisering til definition af omsætning ved Bekendtgørelse 1028 af den 26. juni 2020.

Jf. Bekendtgørelse 1028 af den 26. juni 2020 §4 nr. 10: Omsætning defineres som institutionens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag, fondsdonationer, sponsorater, jf. dog nr. 11, indtægter fra indsamlinger m.v.

Til dette præciseres: Organisationen kan alene medtage omsætning for den del af organisationen, som er lokaliseret i Danmark og som kan henføres til det danske CVR-nummer. Derfor, omsætning, der kan henføres til udenlandske aktiviteter og som er forbrugt, regnskabsført, revideret og rejst hos fx udenlandske alliancepartnere, regionale- og landekontorer, lokale partnere i udlandet, udenlandske filialer mv. skal ikke medtages i opgørelsen af den samlede omsætning.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk