Spring til indhold

Danske humanitære organisationer

Strategi for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015 tildeler de danske folkelige humanitære organisationer en central rolle på det humanitære område.

De danske folkelige humanitære organisationer har gennem årene opnået en særlig status som vigtige og kompetente partnere for Udenrigsministeriet i gennemførelsen af dansk humanitær bistand.

I samarbejdet med de danske folkelige humanitære organisationer lægges der vægt på et veldokumenteret grundlag for bedømmelse af organisationernes kapacitet til at udføre humanitære opgaver.

Den humanitære bistand fordelt på organisationer kan findes i Danidas Årsberetning.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk