Spring til indhold

AfDB - Den Afrikanske Udviklingsbank

AfDB har som sit hovedformål at fremme økonomisk og social udvikling i de afrikanske medlemslande gennem lån, investeringer og faglig bistand.

Banken formidler lavt forrentede lån til udviklingslandene, primært gennem optagelse af lån på de internationale kapitalmarkeder med sikkerhed i aktiekapital og reserver. Banken bidrager gennem rådgivning til at højne kvaliteten af de aktiviteter, der finansieres. I tilknytning til Banken er oprettet en fond, Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF), som en fælles institution under AfDB og dens medlemslande. Fondens hovedformål er at yde gavebistand og bløde lån til de fattigste af Bankens medlemslande. Det er igennem denne fond, at størstedelen af Danmarks bidrag til Banken kanaliseres. Danmarks bidrag til Fonden er på ca. 630 millioner kroner i perioden 2017-2019.

Den Afrikanske Udviklingsbank er en foretrukken partner for de afrikanske lande og spiller en afgørende rolle i forhold til fremme af social og økonomisk udvikling. Banken har udviklet High-Five strategien, der skal accelerere og fokusere bankens aktiviteter på energi, fødevarer, industrialisering, integrering samt forbedring af livskvaliteten på det afrikanske kontinent. Bankens aktivitetsniveau har været støt stigende de senere år og i 2016 foretog den nye investeringer for ca. 70 mia. kr. Særligt vedvarende energi er et fokusområde for banken og i 2017 udgjorde bankens investeringer i grønne energiprojekter 100 %.

Danmarks strategi for samarbejdet med den Afrikanske Udviklingsbank kan ses
her. Organisationsstrategien udstikker rammerne for Danmarks samarbejde med Banken fra 2016 til 2019.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk