Spring til indhold

EU's udviklingspolitik

Med en udenrigspolitisk ’værktøjskasse’, der spænder over udvikling, handel, diplomati og krisestyring har EU en unik mulighed for at bidrage til bekæmpelsen af den globale fattigdom og for en stabil og bæredygtig global udvikling.

Med Lissabon-traktaten er udviklingspolitikken blevet traktatfæstet som et selvstændigt politikområde i EU’s udenrigspolitik, og har som overordnet målsætning at nedbringe og på sigt udrydde fattigdom.  Lissabon-traktaten understreger, at der skal tages hensyn til de udviklingspolitiske målsætninger, når EU gennemfører politikker på områder, der kan påvirke udviklingslandene.

Som verdens største udviklingspolitiske aktør og med global tilstedeværelse har EU stor potentiale til at påvirke den globale dagsorden til fordel for udviklingen i verdens fattigste lande. EU tegner sig med Fællesskabsbistanden og medlemslandenes egen bistand for mere end halvdelen af verdens udviklingsbistand, og er derfor en vigtig partner og kilde til finansiering for mange udviklingslande.

Fællesskabsbistanden udgør over 10 procent af den samlede globale bistand og finansieres af medlemslandene over EU’s budget og gennem den Europæiske Udviklingsfond. Fællesskabsbistanden forvaltes af EU-kommissionen og den Europæiske Investeringsbank.

Danmark arbejder for, at EU's rolle som global aktør i det internationale samarbejde styrkes og at EU er en effektiv og relevant partner på landeniveau.  Danmark ønsker, at EU står i spidsen for at fremme frihed, fred og udvikling, og at EU går forrest for at nå de internationale mål om mere og bedre udviklingsbistand. Fra dansk side lægges der vægt på, at EU’s politikker, instrumenter og udviklingsindsatser trækker i samme udviklingsvenlige retning.

I oktober 2013 lancerede Danmark en ambitiøs strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde, Fælles om en bedre verden, som kan downloades herunder.

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]