Spring til indhold

Verdensbankgruppen

Dansk multilateral støtte der kanaliseres gennem Verdensbanken er med til at sikre finansiering og rådgivning, der kan hjælpe med at opnå Bankens mål som er at udrydde fattigdom og skabe mindre ulighed i verden.

Verdensbanken er en multilateral udviklingsinstitution, som arbejder for at reducere fattigdom, forbedre levestandarder for verdens fattigste og fremme bæredygtig vækst. Frem mod 2030 arbejder Verdensbanken med to overordnede målsætninger:

  • Gøre en ende på ekstrem fattigdom ved at sikre, at der ikke er mere end 3% der lever for under 1,25 amerikanske dollars om dagen.
  • Skabe en bedre fremtid ved at fremme indkomstvækst for de fattigste 40% i alle lande.

Verdensbankgruppen ejes af 188 medlemslande og har mere end 10.000 ansatte som arbejder i over 120 lande. Verdensbankgruppen består af 5 organisationer: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC), Det Multilaterale Investeringsgaranti Agentur (MIGA) og Det Internationale Center for Bilæggelse af Investeringstvister (ICSID). Gennem de seneste år har Verdensbankgruppen gennemgået en række reformer, med fokus på at styrke bankens effektivitet.

Bankens hovedopgaver er at yde lån og gavebistand samt teknisk assistance og rådgivning til udviklingslande. Verdensbanken giver lande med lav kreditværdighed mulighed for at låne penge til lave renter, som kan bruges til at skabe udvikling og vækst. Lånene og gavebistanden støtter udvikling inden for en lang række områder, bl.a. uddannelse, sundhed herunder bekæmpelse af HIV/AIDS, miljø, offentlig administration og infrastruktur.  Banken administrerer også en række donorfonde, der kanaliserer midler til udvikling inden for forskellige områder. Yderligere har Banken programmer rettet mod at skabe vækst gennem støtte til den private sektor. Endelig er Banken en stor ressource hvad angår policy rådgivning og teknisk assistance til udviklingslande. Det er med til at sikre, at de lån og bevillinger der ydes skaber mest mulig effekt. Verdensbankens størrelse muliggør stordriftsfordele og dens globale rækkevidde og brede medlemskab sætter den i stand til at udøve lederskab i forhold til både offentlige og private investeringer samt partnerskaber.

Størstedelen af de danske bistandsmidler der går gennem Verdensbanken kanaliseres gennem IDA, som yder lån og bevillinger på særlige vilkår til de allerfattigste lande, samt arbejder med gældseftergivelse til de mest forgældede af disse. IDA fungerer som en fond der hvert tredje år genopfyldes af donationer fra rige lande såsom Danmark. IDA’s prioriteter stemmer i høj grad overens med de danske udviklingspolitiske prioriteter, idet der i den 18. genopfyldning (2018-2020) er fokus på klima, ligestilling, skrøbelige og konfliktramte stater samt inklusiv vækst. For perioden 2018-2020 har Danmark givet tilsagn om ca. 2,165 mia. kroner til IDA.

Danmark øver bl.a. indflydelse i Verdensbanken gennem deltagelse i bankens store årsmøde samt forårsmøder og i forblindelse med genopfyldningerne af IDA, hvor prioriteterne for IDA’s arbejde fastsættes. Danmark er en del af den nordisk-baltiske valgkreds som tilsammen har 5,39% af stemmerne i IDA. Organisationsstrategi
sætter rammerne og prioriteterne for samarbejdet med verdensbanken.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]