Spring til indhold

Andre ministerier

Samarbejde på tværs af de danske ministerier gør Danidas udviklingsarbejde mere effektivt. Der er ofte både langvarige og akutte indsatser, der kræver et koordineret politisk samarbejde på tværs af ministerier.

Afrikanske soldater får undervisning, inden de skal på fredsbevarende mission. Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet arbejder sammen om såkaldt civil-militært samarbejde.
Afrikanske soldater får undervisning, inden de skal på fredsbevarende mission. Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet arbejder sammen om såkaldt civil-militært samarbejde.
Foto: Klaus Holsting

Udviklingsbistand alene er ikke tilstrækkeligt til at skabe udvikling. Andre områder som handelspolitik, klima- og energipolitik og miljøpolitik kan have mindst lige så store konsekvenser – positive og negative - for udviklingen i et land. Dette kalder man "politiksammenhæng for udvikling".

Danida arbejder sammen med andre ministerier for at understøtte målene om fattigdomsreduktion og en bæredygtig udvikling i udviklingslandene. Danske interesser og målsætninger på udviklingsområdet varetages bedst ved samarbejde mellem politikområder.

Derfor er det nødvendigt at se på sammenhængen mellem de forskellige politikområder. Danida har igennem de seneste år samarbejdet med en række ministerier f.eks. på sikkerheds-, migrations-, miljø- og klimaområdet. Dermed omfatter samarbejdet om udviklingspolitik en række ministerier:


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk