Spring til indhold

Latinamerika

Danmark har haft et langvarigt udviklingssamarbejde i Latinamerika med fokus på produktion, miljø og menneskerettigheder.

Genemælksproduktion i Bolivia. Foto: Mike Kollöffel.

 

Danmark har siden 2010 koncentreret den danske bistand omkring de fattigste lande i verden, hvorfor den bilaterale bistand til Latinamerika nu er under udfasning. Det danske engagement med fokus på menneskerettigheder og miljø i Mellemamerika lukker i start-2017 og Landeprogrammet i Bolivia ventes endeligt afsluttet i slut-2018.

Danmark har i Latinamerika (Bolivia, Nicaragua, Honduras og Guatemala) støttet arbejdet for at bekæmpe ulighed og fattigdom med henblik på opfyldelsen af FNs 2015-Mål. Herudover har Danmark har aktivt arbejdet for at forbedre levevilkårene for den fattigste del af befolkningen - herunder kvinder, børn og oprindelige folk.

 

Eksempler på resultater af det dansk udviklingssamarbejde i Bolivia:

• Co-finansiering af små landbrugsprojekter (teknisk assistance og maskinel), hvilket har resulteret i en årlig indkomstforøgelse på 280-400% blandt mere en 23.000 bondefamilier – herunder mere en 8.350 kvinder.

• Støtte til grønne og innovative løsninger indenfor den private sektor, hvilket har medført brug af renere og mere effektive teknologier i 17 industrielle sektorer – eks. gennem reduktion af affald, kvalitetsforbedringer, og mindsket vand- og energiforbrug i landets omfattende quinoa-produktionen.

• Udarbejdelse og implementering af juridiske reformer og organisatoriske love under landets nye forfatning samt introduktion af nye teknologier/IT-systemer og konkurrenceunderlagte ansættelsesprocedurer for personale i den juridiske sektor – alt foretaget i samarbejde med Holland, Sverige, Verdensbanken og den Internationale Monitoreringsfund (IMF).

• Indkøb af mobile satellit-enheder til udstedelse af personnummerbeviser i afsidesliggende områder, hvilket har medvirket til en drastisk nedgang i antallet af personer uden personlig dokumentation (fra 20% til 8% af den bolivianske befolkning) – mere end 1,5 millioner nye personnummerbeviser er blevet udstedt, hvoraf 80% er udstedt til unge og børn under 5 år.

• Konstruktion og indvielse af et nyt solcelleanlæg (5MW) i Bolivias nordligste Amazon-provins, hvilket har bevirket en årlig import-besparelse på 1.9 millioner liter diesel (USD 1,8 mio.) samt en årlig CO2-reduktion på 5000 ton.

• Fremme af oprindelige folks landrettigheder samt udstedelse af skøder på mere en 16,8 mio. hektar jord som ”Oprindelig lokalsamfunds territorier” (4 gange Danmarks størrelse).

• Støtte til organiseringen af oprindelige folk, hvilket har bidraget betydeligt til den nationale politiske proces vedrørende etniske spørgsmål og til den ændring og bevidstgørelse, der har fundet sted i Bolivia på politiske niveau.

• Opnåelse af en indskrivningsrate på 97% af alle børn i underskolen, hvilket opfylder ”the Millennium Development Goals”.

• Opnåelse af ligestilling (drenge og piger) i skoletilmelding og fremmøde.

• Støtte til udarbejdelse af et nyt nationalt curriculum, der inkluderer oprindelige folks sprog og viden, og som sikre oprindelige folks ret til uddannelse.

• Støtte til etablering af 23 partnerskaber mellem danske og bolivianske virksomheder – ti af disse partnerskaber er i dag etablerede joint ventures og opererer indenfor følgende sektorer: bioteknologi, landbrug, informationsteknologi, turisme, fødevareproduktion, grafisk design og tekstil.

 

Eksempler på resultater af det dansk udviklingssamarbejde i Centralamerika:

• Udarbejdelse af landkort over oprindelige folk, beskyttede områder og naturlige økosystemer i Centralamerika.

• Bevarelse af beskyttede områder og forbedringer af oprindelige folks rettigheder og levevilkår via indkomstgenererende aktiviteter på baggrund af bæredygtige og miljø-finansielle initiativer.

• Støtte til præventive foranstaltninger, juridiske procedurer og sanktioner mod stater, der overtræder individuelle eller kollektive rettigheder for udsatte grupper såsom børn, kvinder og oprindelige folk – f.eks. via fremstilling af sagsanlæg om terapeutisk abort for den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol.

 

Besøg hjemmesiden for Danmarks ambassade i La Paz her.

Se årsrapporten fra 2015 for Danmarks udviklingsarbejde med Bolivia her.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk